Wat een verstandige overheid zou (moeten) doen aan het bankenprobleem

De mythe dat het bij de banken om niet meer zou gaan dan dan een beperkt aantal rotte appels, is vorige week hardhandig onderuit gehaald. Grote banken kregen weer miljarden euro’s aan boetes om de oren en niemand gelooft nog aan de onschuld van de hoogste leiding van die banken. Zelfs de Bank of England lijkt bij de malversaties betrokken te zijn geweest.
Blogger Richard Murphy is directeur van Tax Research LLP en van The Tax Gap Limited. Daarnaast is hij Senior Tax Policy Advisor en mede-oprichter van het  Tax Justice Network en partner bij Fulcrum Chartered Accountants in Groot Brittannië. Op www.taxresearch.org.uk/ schrijft hij bijna dagelijks fel en persoonlijk over belastingkwesties.
 
Op Pinksterzondag 24 mei jl. somde hij de noodzakelijke maatregelen op, die hij hoopt dat de nieuwe Britse regering zal nemen vis-à-vis de grote Londonse banken. 
 
Ten eerste: de introductie van de bankentaks, een belasting op elke financiële transactie door die banken. Doel: het be- en inperken van speculatieve handel door diezelfde banken.
 
Ten tweede: afdwingen van meer transparantie. Nog steeds weten we veel te weinig van het financiële reilen en zeilen van die ‘dienstverleners’; het is heel moeilijk te beoordelen en waarderen wat hun reserves en verplichtingen zijn en ze blijven maar misbruik maken van belastingtrucs en –paradijzen. In elk geval zouden de data die de banken inleveren bij de Bank of International Settlement ook publiek moeten zijn.
 
Ten derde zouden de grootbanken alle opgesplitst moeten worden. De activiteiten die die banken zo maatschappelijk ‘onontbeerlijk’ maken, moeten afgezonderd worden van de speculatieve, die alleen voor eigen rekening en risico worden uitgevoerd.
 
Ten vierde moeten de financiële malversaties, inclusief het kunstmatig opblazen van bonussen, onder het strafrecht geplaatst worden.  Boetes helpen blijkbaar niet, die worden door de klanten betaald; persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid is geboden. 
 
Tot slot moet die speciale status van banken als onaantastbare instituties ten snelste afgeschaft worden. Overheden dienen geen klant te willen blijven van banken die zich (in welke uithoek-vestiging dan ook) schuldig maken aan malversaties. 
 
En ja, banken moeten natuurlijk gewoon gedwongen worden aan alle daartoe gerechtigde overheden, waar ook ter wereld, te vertellen wie er welke tegoeden aanhoudt. 
Dat zullen de banken niet leuk vinden. Maar, zegt Murphy: in welke andere sector staan we ‘systemische’ criminaliteit toe?  Waarom dan wel in de bankensector? 
 
Gerelateerde artikelen