Waarschuwingssignalen in management letters

Uit nieuw onderzoek blijkt dat investeerders vaak nauwelijks aandacht schenken aan vage vermoedens van onraad of waarschuwingen die auditors opnemen in hun management letter. Vaak blijkt achteraf dat deze voorspellende waarde hadden.
Jamie Schmidt is assistant professor aan de McCombs School of Business van de University of Texas. Met haar co-auteurs Anne Thompson en Keith Czerney van de University of Illinois Urbana-Champaign, analyseerde zij  meer dan 30.000 controlerapporten  uit de periode 2000-2009. Voor het merendeel gaven deze rapporten voldoende assurance, dat de financiële verslaggeving voldeed aan alle eisen van US GAAP en een getrouw beeld gaf van de financiële werkelijkheid.
 
Investeerders lezen deze controlerapporten nauwelijks, zo blijkt, afgezien van de conclusie dat alles in orde geacht wordt, omdat ze er van uitgaan dat jaarverslag en rapport toch maar opgebouwd worden uit standaardteksten, vaak in voor hen onleesbaar jargon.
 
Maar al werden die jaarverslagen goedgekeurd, dat betekent niet dat de accountant geen tekortkomingen gesignaleerd heeft. Veel van die rapporten gingen daartoe vergezeld van een management letter, en in 60% van die brieven aan de opdrachtgever schuilt een paragraaf met “explanatory language” waarin verwezen wordt naar bepaalde vermoedens of aanwijzingen dat de accountant een risico ziet, iets niet geheel vertrouwt of vreest dat bepaalde accounting standaarden niet geheel gevolgd zijn. En ook die aanwijzingen worden meestal verwoord in specifiek jargon, dat de meeste stakeholders niet meteen zullen . herkennen. 
 
Schmidt c.s. constateren echter een duidelijke correlatie tussen de presentie van dergelijke ‘explanatory language’ in een management letter en latere negatieve ontwikkeleingen, zoals gedwongen restatements met verlaging van de gerapporteerde winst. En die leiden tot tot lagere koersen en soms zelfs rechtszaken vanwege administratieve fraude.
Daarom zouden aandeelhouders extra aandacht moeten schenken aan de bewoordingen in dergelijke management letters. 
Het artikel over het onderzoek verscheen  in The Accounting Review (89/6) van de American Accounting Association. 
 
Gerelateerde artikelen