De kunst van het selecteren van vergelijkbare bedrijven: Hulp bij het waarderen van bedrijven

Peer selectie kan om verschillende redenen een uitdaging zijn bij het waarderen van een onderneming.

Chris Botha, Valuation expert, Valutico

De Marktbenadering Vergelijkbare Ondernemingen is een veelgebruikte waarderingsmethode waarbij een onderneming wordt gewaardeerd door haar financiële prestaties te vergelijken met die van een reeks beursgenoteerde gelijken. De multiples van de beursgenoteerde peers worden dan toegepast op de onderneming om haar waarde te bepalen. Het selecteren van de juiste peer group kan echter een uitdaging zijn.

Peer selectie kan om verschillende redenen een uitdaging zijn, onder meer door een gebrek aan vergelijkbare bedrijven op de markt. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, moeten waarderingsspecialisten wellicht out-of-the-box denken over bedrijfsmodellen met vergelijkbare risico-, rendements- en groeiprofielen. Zo zou Tesla in theorie kunnen worden vergeleken met zowel traditionele autobedrijven als bedrijven die elektrische voertuigen produceren.

De selectie van de juiste peer group is uiteraard cruciaal voor een accuraat en betrouwbaar waarderingsresultaat. Hier volgen enkele tips voor de selectie van vergelijkbare ondernemingen:

1. Industrie en geografie: Begin met het bekijken van bedrijven in dezelfde bedrijfstak en geografie als uw doelonderneming. Dit zorgt ervoor dat de referentiegroep relevant en vergelijkbaar is. Wees u er echter van bewust dat er in sommige bedrijfstakken maar weinig vergelijkbare bedrijven zijn, waardoor een bredere bedrijfstak of bedrijfstakoverkoepelende analyse nodig kan zijn.

2. Omvang: Houd rekening met de omvang van de onderneming en selecteer gelijken van vergelijkbare omvang in termen van omzet, marktkapitalisatie en andere relevante gegevens.

3. Groeiprofiel: Zoek naar peers die een vergelijkbaar groeiprofiel hebben als de onderneming in termen van omzetgroei, winstgroei en andere relevante statistieken.

4. Risicoprofiel: Houd rekening met het risicoprofiel van de onderneming en selecteer peers die een vergelijkbaar risicoprofiel hebben in termen van hefboomwerking, liquiditeit en andere relevante maatstaven. Dit zal ervoor zorgen dat de peer group hetzelfde risico- en rendementsprofiel weerspiegelt als de onderneming.

5. Financiële gegevens: Selecteer peers die vergelijkbare financiële kengetallen hebben als uw doelonderneming, zoals omzet, EBITDA, EBIT, netto-inkomen en andere relevante kengetallen. Dit zal ervoor zorgen dat de referentiegroep dezelfde financiële prestaties weerspiegelt als uw doelonderneming.

6. Diversificatie is ook een belangrijke overweging bij het selecteren van vergelijkbare ondernemingen. U wilt een peer group selecteren die divers genoeg is om een reeks waarderingsveelvouden te bieden, maar niet zo divers dat hij ondernemingen bevat die niet vergelijkbaar zijn met uw doelonderneming. Bijvoorbeeld, het opnemen van een onderneming die in een volledig andere sector opereert of een ander bedrijfsmodel heeft, kan geen zinvolle inzichten verschaffen in de waardering van de onderneming.

7. Kwaliteit van de gegevens: Zorg ervoor dat de gegevens voor uw peer group betrouwbaar, nauwkeurig en actueel zijn. Dit zal ervoor zorgen dat uw waardering is gebaseerd op de meest relevante en accurate informatie die beschikbaar is.

Door deze tips te volgen, kunt u een referentiegroep selecteren die relevant, vergelijkbaar en nauwkeurig is, wat zal resulteren in een meer betrouwbare en nauwkeurige waardering van uw doelonderneming.

Voor meer diepgaande tips over het selecteren van peer companies, gaat Valutico's Peer Selection whitepaper dieper in op de bovenstaande gebieden en biedt het meer uitgebreide richtlijnen en kan hier worden geraadpleegd.

Voor meer informatie over hoe u toegang krijgt tot de juiste peer bedrijven, neem contact op met Valutico via www.valutico.com. Valutico business valuation software geeft u snel toegang tot up-to-date peer en transactie multiples, waardoor u bedrijven vijf keer sneller kunt waarderen.

Met bijna een miljoen transacties, 3TB aan toonaangevende financiële gegevens en een systeem dat wordt vertrouwd door 700 financiële instellingen in meer dan zeventig landen, is Valutico's krachtige waarderingsplatform ideaal voor accountants. Het wordt al veel gebruikt in Nederland en helpt honderden accountants wereldwijd bij het waarderen van ondernemingen. (Mocht u meer over Valutico willen weten, dan kunt u hier een demo boeken).

Lees ook: 5 tips voor nauwkeurige bedrijfswaarderingen