Waar woont u eigenlijk?

Uw woonplaats is van groot belang voor de belastingheffing. Veel soorten inkomen zijn immers alleen belast als u binnenlands belastingplichtig bent. M.a.w. als u fiscaal inwoner van Nederland bent. Vaak is uw woonplaats wel duidelijk. Maar soms ook niet. Wat als u bijvoorbeeld zowel in Nederland als in België een woning heeft? En daar ook regelmatig verblijft. De inschrijving bij de Gemeentelijke Basis Administratie is natuurlijk wel een aanwijzing. Maar zeker niet doorslaggevend. Dat is het zogenoemde “middelpunt van uw sociale leven”. En waar dat ligt is een puur feitelijke constatering. In een recente uitspraak kwam de inspecteur met een mooie en leerzame opsomming van relevante feiten.

aantal bezittingen aanhielden. Het betrof:
– verschillende onroerende zaken w.o. een woning;
– een schip waarmee wedstrijden worden gevaren in Nederland;
– een effectenportefeuille;
– bankrekening(en;
– creditcards;

En verder stelt de inspecteur:

– doen belastingplichtigen regelmatig boodschappen in Nederland;
– hebben zij veel lidmaatschappen van verenigingen in Nederland aangehouden;
– zijn zij geabonneerd op verschillende Nederlandse kranten en tijdschriften;
– zijn zij bestuurders van diverse verenigingen en stichtingen (waarvan één gevestigd op het huisadres);
– maken zij in Nederland gebruik van diverse medische faciliteiten, zoals de apotheek, de fysiotherapeut, tandheelkundige hulp, de aanschaf van contactlenzen bij de contactlensspecialist en poliklinische behandelingen;
– hebben zij een Nederlandse ziektekostenverzekering;
– hebben zij een dierenarts in Nederland;
– hebben zij in Nederland een telefoonaansluiting en een volledig pakket kabel-TV aangehouden;
– hebben zij aantoonbaar gas, water en elektriciteit verbruikt op hun Nederlandse adres.

Het zal u niet verbazen dat ook de rechter vond dat deze belastingplichtigen als fiscaal inwoner van Nederland moesten worden aangemerkt. En dat hun inkomen gewoon hier belast was.

Drs. Jeroen de Vos RB, Van Oppen & Partners accountants en belastingadviseurs BV (www.vanoppenenpartners.nl)

Gerelateerde artikelen