VTW: Handreiking over relatie tussen RvC, bestuur en externe accountant geactualiseerd

De handreiking 'Spel met meerwaarde - relatie tussen de RvC, het bestuur en de externe accountant' is in opdracht van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW) geactualiseerd.

VTW: “De relatie met de externe accountant kan worden gezien als een ‘formele’ die op basis van de letter van de wet moet worden uitgevoerd. Indien de relatie zich daartoe beperkt, is het de vraag of de meerwaarde van de accountant voor het bestuur en de commissarissen tot zijn recht komt. De praktijk leert namelijk dat ander gedrag moet worden getoond om ook de (zachte) bevindingen van de accountant over bijvoorbeeld de cultuur van de organisatie bespreekbaar te maken. Doelgericht onderzoek geeft een beeld van houding en gedrag van medewerkers in relatie tot waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de corporatie (soft controls). Dat levert meerwaarde op. Hiervoor geldt echter wel: ‘it takes two to tango’.”

Gerelateerde artikelen