VS en Europa botsen over regelgeving voor derivatenhandel

Vertegenwoordigers van de EU en de VS werden het vorige week niet eens over hoe hoog de kapitaalreserves zouden moeten zijn voor de derivatenhandel ($630 biljoen omzet wereldwijd) en hoe overlappende regelgeving te voorkomen.
De twee blokken werken aan wet- en regelgeving die de handel minder kwetsbaar zou moeten maken voor markt-disrupties zoals de crisis van 2008. Er is onenigheid ontstaan rond de vraag, hoeveel reservekapitaal er gestort zouden moeten worden op de zogenaamde ‘margin’rekeningen bij clearing houses, ofwel als zekerheid voor de handel die zich vooral in London en New York afspeelt. 
 
De regelgevers aan beide zijden willen verschillen in systemen minimaliseren, om te voorkomen dat handelaars de twee jurisdicties tegen elkaar uitspelen. Wanneer derivaten op de beurs verhandeld worden, moet er zekerheid gestort worden op geblokkeerde margin-rekeningen  bij clearing houses die als intermediair tussen koper en verkoper fungeren. Die ‘clearing’ functie wordt verplicht, en het is noodzakelijk dat deze derde partijen genoeg reserves aanhouden. 
 
Timothy Massad, voorzitter van de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hield vol tegenover het Europees Parlement dat het systeem van de VS (cliënt zorgt zelf voor margin storting) die cliënt meer bescherming biedt dan  het Europese systeem, dat vooral de banken, als lid van clearing houses en optredend namens de cliënt, die margin-rekeningen laat vullen.
Volgens Massad leggen cliënten so-wie-so veel méér geld in dan wat de banken bereid zullen zijn te reserveren. En de VS heeft al een compromis gesloten voor wat betreft handel die niet via een clearing house verloopt. “We doen ons best om te harmoniseren, maar niet ten koste van alles!” waarschuwde Massad.
Gerelateerde artikelen