Vrijwillige meldingen verborgen vermogen op valreep flink gestegen

Het aantal mensen, dat verborgen buitenlands vermogen gemeld heeft bij de Belastingdienst, is in de laatste dagen voor 1 juli gestegen. Vanaf deze datum is de boete voor zwartsparen bij vrijwillig melden omhoog gegaan van 60% naar 120%. Bij niet-melden geldt een boete van maximaal 300%.

In mei en juni hebben 495 mensen zich gemeld, waarvan 167 in de laatste week. In het eerste kwartaal lag het gemiddelde op 84 per maand. Dit jaar hebben 850 zwartspaarders zich gemeld.

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Dit komt door het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden en door gegevens die de Belastingdienst via groepsverzoeken verkrijgt. Door slimme gegevenskoppeling en onderzoeken zoals debet-creditcard en belastingplichtigen die zich vrijwillig melden, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen