Voorwaarden voor landbouwsubsidies aangescherpt

Op bijna tien punten is de aanvraag voor de GLB-subsidies aangepast.

Agrarisch ondernemers die subsidies willen aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), moeten rekening houden met een aantal wijziigingen in de voorwaarden.

Het gaat om negen veranderingen van de voorwaarden.

  • Bij de berekening van de oppervlakte van een derde van het bouwland mogen agrarisch ondernemers de vrijgestelde percelen meenemen in de berekening.  Het gaat hier om bouwland waarop gewasrotatie moet zijn.  
  • Ondernemers moeten hun bouwland dat ze niet in productie nemen voor gewasverbouwing, moeten dat uiterlijk op 15 mei melden in de Gecombineerde opgave. Grond die daarna wordt toegevoegd aan de onbewerkte oppervlakte, komt niet in aanmerking voor de verplichting van vier procent niet-productief bouwland.  
  • Bij varkenshouders wijkt de minimale vloerruimte van varkens af bij een groepsgrootte van minder dan zes of meer dan veertig varkens. 

Voor de eco-regeling

  • Grasland met kruiden is vanaf 1 april 2024 ook toegestaan op grasstroken tussen boomkwekerijgewassen. 
  • Bij gewasbescherming en bemesting staat nu duidelijker dat dit gaat over de hoofdteelt.
  • Agrarisch ondernemers mogen een gewas niet oogsten, bemesten of behandelen met chemische gewasbescherming tijdens de braakperiode van zes maanden. Dit mag ook niet in de maanden hierna in het kalenderjaar van de aanvraag.   
  • Weidegang: ondernemers die door omstandigheden niet het minimumaantal weidegang-uren van weidecategorie 2 (2500 uur) behaalt, kunnen dit aanpassen naar weidecategorie 1 (1500 uur).  Zo worden ze alsnog beloond voor hun inspanningen. 
  • Weidegang: vanaf dit jaar moeten agrarisch ondernemers een verklaring weiden aanvragen bij Qlip. Hier zijn kosten aan verbonden. We verhogen de waarde per hectare van € 43 naar € 45 om tegemoet te komen aan deze kosten.

Voor het overnemen van een bedrijf

  • Ondernemers die een agrarisch bedrijf overnemen en in aanmerking willen komen voor GLB-subsidies in de Gecombineerde opgave. Dit doet u tussen de datum van de bedrijfsoverdracht en het moment waarop u de aanvraag in het najaar instuurt. Lees meer over 
Vermoedt u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).

 

Gerelateerde artikelen