‘Voortzetting zaak vastgoedtycoon Lips schijnvertoning’

In het strafrechtelijk onderzoek naar de gevallen vastgoedtycoon Roger Lips laat de rechtbank haar oren hangen naar de opvattingen van de curatoren.

Dat stellen de advocaten van Lips en zijn vrouw in een zitting van de wrakingskamer van de rechtbank in Zwolle.

,,Het voortzetten van een zaak met rechters die al een ondubbelzinnig oordeel geveld hebben, dat is een schijnvertoning.'' Aan het woord is raadsvrouw Carolien Noorduyn, die de vrouw van Lips bij staat. Zij en raadsman Willem Koops wraakten de rechters na een tussenbeslissing in maart dit jaar. Tegen zakenman Roger Lips loopt een strafzaak omdat het Openbaar Ministerie vindt dat hij zich niet houdt aan de informatieplicht inzake de faillissementswet.

Lees ook: 
Strafzaak begonnen tegen 'de man van 150 miljoen'
Vastgoedtycoon Lips wraakt Zwolse rechters

Lips gaat in 2013 failliet en 150 aan hem gelieerde bedrijven vallen daarna eveneens om. De curatoren ruiken onraad na het zien van volgens hen dubieuze constructies waarbij tientallen miljoenen van rekeningen verdwenen. Ze willen dat Lips alle gevraagde stukken op tafel legt. Om hem daartoe te dwingen, wordt hij in 2013 op bevel van de rechtbank in Brabant gegijzeld. Als hij door een fout vrijkomt, vertrekt Lips naar Dubai, van waaruit hij sindsdien fel zijn verweer voert. Want Lips heeft wel degelijk informatie verstrekt aan de curatoren, en niet zo weinig ook. ,,Ze hebben hele loodsen vol aan stukken gekregen'', zei Lips op de zitting van de wrakingskamer.

In een wrakingskamer zitten rechters die zich buigen over de vermeende vooringenomenheid van de drie rechters in de strafzaak. Advocaten Noorduyn en Koops willen dat de drie strafrechters vervangen worden. Begin dit jaar was de eerste zitting waarin de verdediging haar wensen kenbaar kon maken. Hun verzoeken tot nader onderzoek zijn in maart zonder verdere motivering verworpen. De rechtbank oordeelde dat het de curator is die bepaalt welke inlichtingen moeten worden verschaft en dat de failliet – Lips dus – deze 'dan ook gewoon moet verstrekken'. En daarmee is meteen een eindoordeel geveld over de strafzaak, zeggen de raadslieden. Want ondanks dat de rechtbank aangeeft dat het een tussenvonnis betreft, ,,is er niets wat er op duidt dat we te maken hebben met een voorlopig oordeel van de rechtbank,'' stelt Noorduyn. ,,De gebruikte bewoordingen laten geen enkele ruimte voor een mogelijk andere visie in de toekomst.'' Daarmee lijken de rechters te zeggen dat Lips en zijn vrouw de inlichtingenplicht geschonden hebben.

Een van de punten waarover de verdediging struikelt, is het feit dat de rechtbank eerdere beslissingen in civiele procedures nagenoeg onaantastbaar acht. Maar dat gijzelingsbevel stoelt op foute informatie, zegt advocaat Willem Koops. Dat bevel gaat over de vraag of hij aan zijn verplichtingen voldoet, of juist niet. ,,Weiger je inlichtingen te geven, zonder reden te verschijnen of geef je onjuiste of onvolledige informatie aan de curator, dan wordt je bestraft. Maar hierover heeft nog geen strafrechter geoordeeld en daarom verzochten wij om een onderzoek naar de feiten.'' Nu varen de strafrechters blind op eerdere oordelen. ,,Als de curator klaagt dat hij niet alle informatie krijgt, dan moet de rechter dus maar zeggen: oké, dan bent u schuldig?''

Verkapt beroep

Volgens de officier van justitie is de wraking niet anders dan een verkapt beroep tegen de voor de verdediging onwelgevallige tussenbeslissing. ,,De rechters hebben goed verwoord hoe ze een en ander bedoeld hebben. Hier stond het stoplicht op rood. De advocaten betogen dat het stoplicht niet op rood mocht staan.'' Niels van der Laan, die als advocaat de curatoren Stadig, Schreurs en Dekker bijstond, begreep dat Lips en zijn cliënten geen vrienden van elkaar zijn. ,,Maar 'voorliegen, corrumperende macht', dat zijn grote woorden. Mijn cliënten hebben daar duidelijk een andere mening over.'' De afgelopen jaren zijn meer dan 200 civiele procedures gevoerd die door Lips en zijn vrouw vrijwel allemaal verloren zijn. Dit wrakingsverzoek past in de strategie om constant zand in de machine van de rechtspleging te strooien, was zijn verweer.

Ook Roger Lips en zijn vrouw waren via Skype met deze digitale zitting verbonden. Het bood de naar Dubai uitgeweken ondernemer een uitgelezen kans voor het eerst sinds zeven jaar zich eens tot de rechtbank te richten. Het Openbaar Ministerie en de pers hebben tot nu toe naar buiten gebracht dat het einde van het Lips-concern zijn schuld was. En dat hij zelfs geld uit de boedel ontvreemd had. ,,Dat is niet zo. Men heeft mij met behulp van deze uitspraken publiekelijk tot een crimineel gebombardeerd, een vastgoedboef die de schuldeisers bedonderd heeft en alles en iedereen 'een dikke vinger geeft', vlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten en daar in luxe leeft van geld gestolen uit de boedel, buiten de greep van de curatoren en justitie. Deze 'framing' maakte dat ik geen enkele kans meer maakte. Ik had de SNS om laten vallen.'' Hij doelt op zijn project The Wall, het winkelcentrum langs de snelweg in Utrecht waarvoor deze bank vele tientallen miljoenen euro's leende.

1 miljard euro

De ellende begon voor Lips op 16 april 2013 toen hij op aanvraag van ABN Amro persoonlijk failliet werd verklaard. Wat vreemd is, stelt hij, omdat uit onderzoek van accountantskantoor Joanknecht & Van Zelst bleek dat hij nog tientallen miljoenen euro's aan vermogen had. Niet hijzelf maar zijn concern was het doel. De banken wilden daar de macht overnemen, suggereert hij.

Zijn levenswerk, een vastgoedonderneming met meer dan een miljard euro aan beleggingen en ontwikkelingsprojecten, is ,,op de brandstapel verbrand''. De wraking is voor Lips een halszaak. ,,Als u besluit mijn wrakingsverzoek af te wijzen, dan staat de uitkomst van mijn strafproces al vast voor het begonnen is.''

De wrakingskamer van de rechtbank Overijssel doet binnen drie weken uitspraak.

Gerelateerde artikelen