Vastgoedtycoon Lips wraakt Zwolse rechters

Vastgoedtycoon Roger Lips meent dat de rechters die zich over zijn strafzaak buigen vooringenomen zijn.

Om die reden heeft hij met zijn raadsman de rechtbank in Zwolle gewraakt. Lips wordt verdacht van het niet verstrekken van inlichtingen in faillissementen waarbij een schuldenlast van 150 miljoen euro achterbleef.

Lees ook: Strafzaak begonnen tegen 'de man van 150 miljoen'

Zakenman Roger Lips gaat in 2013 failliet. Zo'n 150 aan hem gelieerde bedrijven vallen eveneens om. De voorheen een van de grootste vastgoedmannen van Nederland valt van zijn voetstuk. De curatoren ruiken onraad na het zien van volgens hen dubieuze constructies waarbij tientallen miljoenen van rekeningen verdwijnen. De failliete bedrijven blijven achter met een schuld van opgeteld 150 miljoen euro. 

De curatoren willen dat Lips alle gevraagde stukken op tafel legt. Als ze menen dat hij niet alle informatie verschaft, wordt hij in 2013 na een bevel van de rechtbank in Brabant korte tijd gegijzeld. Met zo'n gijzeling in een faillissement wordt iemand opgesloten met als doel alsnog de benodigde informatie los te krijgen. Na een fout komt hij vrij en de curatoren willen hem opnieuw vastzetten. Eind 2013 vertrekt Lips echter naar Dubai om daarna geen voet meer op Nederlandse bodem te zetten. 

Afgelopen maand startte in Zwolle de strafzaak tegen hem. Hoewel er grootschalige faillissementsfraude vermoed wordt, staat Lips in eerste instantie alleen terecht voor het schenden van de wettelijke inlichtingenplicht. De zakenman stelt onschuldig te zijn: ook vanuit Dubai is hij de curatoren van informatie blijven voorzien. Verzoeken van zijn raadsman Willem Koops om onder meer de onderzoeksrechter in Brabant te horen, zijn door de rechtbank in Zwolle afgelopen week afgewezen.

In die afwijzing laten de rechters zien vooringenomen te zijn, stellen Lips en zijn advocaat. Met het afwijzen van de verzoeken laat de rechtbank namelijk doorschemeren dat ook het verweer van Lips – dat hij onschuldig is – weinig kans maakt. Volgens de verdediging had de rechtbank Oost-Brabant in 2013 nooit mogen stellen dat Lips alle gevraagde inlichtingen over het Lips-concern moest verstrekken en niet alleen de informatie die betrekking had op zijn persoonlijke faillissement. De rechter is hier onjuist voorgelicht door de curatoren, stelt Koops. 

Om te oordelen of Lips de wettelijke inlichtingenplicht geschonden heeft, moet eerst beoordeeld worden wat er nou precies gevraagd is. Zonder een overzicht van wat de curatoren vroegen en wat Lips antwoordde is daar geen oordeel over te vellen, vindt de verdediging. Maar de rechters wezen het verzoek zo'n volledig overzicht te verstrekken, af. Bovendien stellen de rechters dat de beslissing van de rechtbank Oost-Brabant onherroepelijk is. En dat het dus niet aan deze rechters is om te toetsen of die beslissing wel juist is genomen.

Ook vindt de rechtbank dat 'de failliet' (de persoon of rechtspersoon die failliet is verklaard) gevraagde inlichtingen 'gewoon' moet geven. Hierin ziet de advocaat van Lips een eindoordeel over de strafzaak. Immers: Lips staat terecht voor het verwijt dat hij niet alle door de curatoren gevraagde informatie verstrekt heeft.

Wraking
Drie andere rechters moeten zich als een wrakingskamer buigen over dit verzoek. Een woordvoerder van de rechtbank verwachtte dat dit nog enkele weken op zich laat wachten. Als de wrakingskamer het verzoek van de raadsman van Lips toewijst, komen er andere rechters op de zaak. Wordt het afgewezen, dan kan de zaak gewoon verder. Wanneer de zaak dan vervolgd wordt, is niet bekend.

Gerelateerde artikelen