Voor 34 miljard aan aanvragen voor Nationaal Groeifonds

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds is voor 34 miljard euro aan plannen ingediend. De voorstellen hebben onder meer betrekking op kringlooplandbouw, infrastructuur voor waterstof en zorg.

Dat meldt strategiekantoor It's Public in een analyse van alle ingediende groeiplannen.

Bij ronde één voor het groeifonds, waarmee de overheid wil investeren in de economische groei in Nederland op de lange termijn, ging in totaal 4,1 miljard euro naar plannen van ministeries. De tweede ronde is publiek, wat betekent dat iedere Nederlander of organisatie in het land een groeiplan kon indienen. 

Er zullen wel keuzes moeten worden gemaakt, want er is nog 16 miljard euro beschikbaar voor de komende vier jaar. Begin 2022 neemt het kabinet een besluit over de toekenning van geld uit ronde twee.

Bij bijna 40 procent van de groeiplannen is een bedrijf betrokken en bij 16 procent een kennisinstelling. Verder gaat het om brancheverenigingen en plannen die zijn ingediend door individuen. "De meeste groeiplannen zijn ontwikkeld door bestaande of nieuwe consortia van bedrijven, universiteiten en regionale overheden", licht Steven Jonker van It's Public toe. "Deze maken ook het meeste kans denk ik, ze bieden de ministeries een gereedstaande organisatie, samenwerking en draagvlak om de beloofde groei snel te gaan realiseren."

Bijna de helft van de groeiplannen gaat over onderzoek, ontwikkeling en innovatie, naast infrastructuur en kennisontwikkeling. Veel plannen zijn gericht op duurzaamheid, maar ook de zorg, infrastructuur, onderwijs en IT zijn populaire gebieden. Van de plannen heeft de helft betrekking op heel Nederland, bij de rest ligt de focus op de regio.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen