VNO-NCW: Onafhankelijkheid instituut klokkenluiders waarborgen

De adviseurs en de onderzoekers van het toekomstige Huis voor Klokkenluiders moeten niet in hetzelfde gebouw werken. Daarmee is de onafhankelijkheid van het instituut gediend. Dat schrijven VNO-NCW en andere organisaties in een reactie op het aangepaste initiatitiefwetsvoorstel over klokkenluiders dat bij de Eerste Kamer ligt.

Als klokkenluiders geen gehoor vinden in hun eigen bedrijf of organisatie, kunnen zij het Huis voor Klokkenluiders om advies vragen. Dat bekijkt welke instantie onderzoek kan doen naar de zaak. Het Huis kan zelf ook onderzoek doen. Maar dan moeten de adviseurs en de onderzoekers wel in verschillende gebouwen zitten, vindt de ondernemingsorganisatie. De ‘Chinese muren’ in het voorstel zijn onvoldoende.

VNO-NCW vindt verder dat onderzoeksrapporten over de private sector niet openbaar mogen worden gemaakt. Die mogelijkheid staat nu wel in het wetsvoorstel. Daardoor kunnen bedrijven en personen bij voorbaat schuldig worden verklaard, wat leidt tot ‘onherstelbare reputatie- en financieel-economische schade’.

Het Huis zou eerst ondergebracht worden bij de Nationale Ombudsman. Daar was de Eerste Kamer tegen. Het is nu de bedoeling om er een zelfstandig instituut van te maken. De Tweede Kamer benoemt de leden, en het kabinet kan er geen invloed op uitoefenen. Volgens VNO-NCW kan een effectieve wet bescherming bieden aan bonafide melders, en zo fraude en corruptie aanpakken.

Gerelateerde artikelen