VNO-NCW bezorgd over beperking BOR

Verlaging vrijstellingspercentage bij bedrijfsopvolging volgens VNO-NCW contraproductief.

‘Het kabinet zet goede stappen om onbedoeld gebruik van de zogeheten Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verder te beperken. De keuzes die het kabinet daarin maakt om bijvoorbeeld belegginsvermogen nog beter buiten de BOR te houden, ondersteunen we. Ook de aanpak van structuren zoals de “borcarrousel” en “rollatorinvesteringen” vinden wij een goede zaak.’ 

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland naar aanleiding van een recente brief van Staatssecretaris Van Rij over de fiscale Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Tegelijkertijd zijn door de brief ook nieuwe zorgen ontstaan bij familiebedrijven over deze voor hen cruciale regeling waarmee ze hun ‘zaak’ goed te kunnen overdragen aan volgende generaties.

Zo stelt de staatssecretaris in de brief een aantal maatregelen voor die contraproductief gaan werken. Zo gaat door het verlagen van het zogeheten vrijstellingspercentage bijvoorbeeld de (marginale) belastingdruk voor familieondernemingen stevig omhoog bij een bedrijfsoverdracht. ‘Dit is in strijd met de uitkomsten van een recente evaluatie van de BOR. Veel landen om ons heen kennen bovendien een volledige vrijstelling bij bedrijfsoverdracht. In dat licht past het niet de marginale druk bij bedrijfsoverdracht in Nederland bijna te verdubbelen. Dit doet meer kwaad dan goed’, aldus de ondernemersorganisaties.

Daarnaast ontbreekt in de lijst van maatregelen van de staatssecretaris een goed voorstel om onbedoeld gebruik van de BOR via zogeheten geacquireerde belangen te bestrijden. Een verhoging van de omvang van het bezit in het familiebedrijf -in combinatie met een verruiming van de verwateringsregel- is een passende oplossing en werpt daarbij een hogere drempel op tegen beleggers en bestrijdt daarmee oneigenlijk gebruik. Daarnaast missen VNO-NCW en MKB-Nederland aandacht voor de zogeheten ‘voortzettingseis’ die op dit moment de wendbaarheid van diverse ondernemingen na een bedrijfsoverdracht naar een volgende generatie erg belemmert.

De ondernemersorganisatie vragen het kabinet om de verschillende contraproductieve maatregelen te heroverwegen. ‘Familiebedrijven zijn de ruggengraat en kraamkamer van de Nederlandse economie. Juist de BOR is van essentieel belang voor de continuïteit van Nederlandse familiebedrijven en daar wordt vaak te lichtvaardig over gedacht’, aldus de ondernemersorganisaties.
 

Gerelateerde artikelen