VNO en MKB kraken berekening klimaatkosten

De ondernemersorganisaties stellen dat het Planbureau de kosten te laag inschat.

Zo zou het Planbureau voor de Leefomgeving wel erg lage investeringskosten rekenen voor het energieneutraal maken van woningen. Ook op de bereidheid van burgers om die kosten te maken, valt veel af te dingen. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan minister Wiebes (Economische Zaken).

Beide ondernemersorganisaties benadrukken dat door verschillende instituten tegengestelde effecten voor de werkgelegenheid worden geschetst. De belangenverenigingen vinden dat er één consistente economische analyse moet komen.
De organisaties wijzen in de brief andermaal de CO2-heffing af voor bedrijven, die premier Rutte onlangs aankondigde. Een Nederlandse heffing op uitstoot jaagt bedrijven weg. Dat kost banen, waardoor steun voor klimaatplannen afbrokkelt, zo redeneren de organisaties.

[avg-advertorial slug=”leer-een-succesvolle-businesscase-opstellen-presenteren-en-beoordelen-in-een-dag”]

Gerelateerde artikelen