VNG vreest meer administratieve lasten voor gemeenten door Vbp

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest dat de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht (Vbp) tot meer administratieve lasten voor gemeenten gaat leiden dan aanvankelijk leek. Daarom heeft de VNG een brief gestuurd naar de Eerste Kamer met een aantal aandachtspunten.

De Senaat komt 21 april met een nader voorlopig verslag over het voorstel van Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen naar aanleiding van de memorie van antwoord (MvA).

In de brief van de VNG aan de Eerste Kamer komen onderstaande onderwerpen puntsgewijs aan de orde:
• Het implementatietraject
• Dienstverleningsovereenkomst ter ondersteuning van overheidstaken
• Normaal vermogensbeheer
• Toetsing aan winstoogmerk
• Objectvrijstellingen en aangifteplicht
• Toerekening van eigen en vreemd vermogen
• Het gemeentelijk grondbedrijf
• Scheiding tussen ondernemerssfeer en overheidssfeer
• Teruggave dividendbelasting als partiële vennootschapsbelastingplicht bestaat
• Keuzemogelijkheid per directe onderneming voor afzien van vrijstelling

VNG-brief aan Eerste Kamer

Gerelateerde artikelen