Verzekeraar hoeft hagelschade niet uit te betalen

De kortgedingrechter in Rotterdam heeft vandaag geoordeeld dat verzekeraar Interpolis de schade die een melkveehouder had geleden ten gevolge van hagel niet hoeft te vergoeden. De boer had zich namelijk niet apart verzekerd voor schade veroorzaakt door hagel.

Tijdens noodweer op 23 juni van dit jaar raakten meerdere gebouwen van de melkveehouder beschadigd door brokken ijs. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter leidt een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden ertoe dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden dient te worden verstaan iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan.

Het ligt volgens de rechter niet in de rede dat deze vorm van (aangegroeide) hagel(stenen) niet onder het begrip hagel in de zin van de polis valt. Het feit dat de hagel aangroeide in de supercell maakt dus niet dat het geen hagel meer is. Dat brengt met zich dat er geen twijfel over de betekenis van het begrip hagel in de zin van de polisvoorwaarden bestaat.

Dat de sterke windstoten en de opwaartse en neerwaartse windbewegingen in de supercell een, bepalend, effect hebben gehad op de omvang en de samenklontering van hagelstenen, rechtvaardigt niet de conclusie dat hier sprake is geweest van stormschade. Anders gezegd heeft de storm bijgedragen aan de hagelvorming maar niet aan de schade zelf.

De rechter wijst er verder nog op dat de boer zich voor een relatief laag (extra) bedrag apart voor hagelschade had kunnen verzekeren , maar dat hij dat om hem moverende redenen niet heeft gedaan.

Gerelateerde artikelen