Verstegen nieuwe raadsaccountant gemeente Westland

Verstegen accountants uit Dordrecht is de nieuwe raadsaccountant van de gemeente Westland. Dit kantoor gaat voor de raad de controle van de jaarrekening 2015 uitvoeren. Verstegen volgt hiermee Deloitte op. Deloitte was vanaf de fusie van de gemeente Westland in 2004 de raadsaccountant.

In de raadsvergadering van 17 november 2015 heeft de gemeenteraad Verstegen accountants en adviseurs aangewezen als nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening 2015. Door deze aanwijzing is in korte termijn voorzien in de vacature, die in september jl. is ontstaan door het vertrek van Deloitte. Met Verstegen is de afspraak gemaakt dat de controle wordt uitgevoerd in de daarvoor gestelde termijnen en dat het controleverslag en de controleverklaring uiterlijk 1 juni 2016 worden opgeleverd. Hierdoor kan de jaarrekening 2015 tijdig worden aangeleverd bij de Provincie. Gemeenten zijn namelijk wettelijk verplicht de jaarstukken met controleverklaring voor 15 juli bij de Provincie aan te leveren. 

Dat de accountant niet voor de gebruikelijke periode van drie jaar is benoemd heeft te maken met het feit dat de raad in een extra raadsvergadering op 28 september 2015 heeft gekozen voor de korte procedure van meervoudig onderhandse aanbesteding. Voor een driejarig contract zal de gemeente een Europese aanbesteding moeten starten. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag.

Voor de controle van de jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 zal de gemeente binnenkort de Europese aanbestedingsprocedure starten. Deze procedure moet voor het zomerreces van 2016 leiden tot de aanwijzing van de accountant van de controle van deze jaarrekeningen.

Lees ook:

  • Accountant kost gemeente Westland fiks meer
  • Deloitte trekt zich terug als accountant gemeente Westland
  • Accountant Deloitte geeft controleopdracht jaarrekening Westland terug
  • Accountant mag jaarrekeningcontrole gemeente Westland afmaken
  • Accountant gemeente Westland stelt werkzaamheden uit 
  • Gerelateerde artikelen