Verlies op borgstelling aftrekbaar

Een DGA moet altijd zakelijk handelen met zijn BV. Zeker als hij geld leent aan of van de BV. Dit is trouwens niet alleen bij leningen zo, maar ook als hij borg staat voor de BV. Het is inmiddels zeer gebruikelijk dat de bank als meerdere zekerheid voor haar financiering aan de BV een privé borgstelling van de aandeelhouder vraagt. De DGA doet er goed aan om in dat geval een borgstellingsvergoeding van de BV te bedingen. Met een borgstellingsvergoeding wordt de kans namelijk een stuk groter dat de betaling aan de bank, wanneer de borg wordt aangesproken, aftrekbaar is.

Zo overwoog Hof Den Bosch recent dat een verlies uit borgstelling niet aftrekbaar was omdat geen zakelijke borgstellingsvergoeding was bedongen.

Wel goed ging het in een ander geval voor de Rechtbank Gelderland. Daar had een DGA zich borg gesteld voor een tweetal leningen van in totaal € 300.000 van zijn BV. De DGA was met zijn BV een borgstellingsvergoeding overeengekomen van € 13.000 per jaar. De rechter vond dit voldoende om in elk geval gedeeltelijke aftrek van het borgstellingsverlies toe te staan. Deze casus is mede zo interessant omdat het één van de weinige is waarin de belastingrechter aangeeft welke hoogte een borgstellingsvergoeding moet hebben om zakelijk te zijn.

Drs. Jeroen de Vos RB, Van Oppen & Partners accountants en belastingadviseurs BV (www.vanoppenenpartners.nl)

Gerelateerde artikelen