Verlicht accountantsprotocol woningcorporaties?

Tweede Kamerlid Roland Van Vliet wil dat er een verlicht controleprotocol komt voor woningcorporaties die gedurende langere periode geen noemenswaardige op- of aanmerkingen van de accountant of toezichthouder hebben gekregen.

Dit blijkt uit vragen die Van Vliet deze week aan minister Plasterk van BZK heeft gesteld over de late publicatie van het accountantsprotocol woningcorporaties 2016.

 

Het accountantsprotocol ten aanzien van woningcorporaties over verslagjaar 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant van 27 januari 2017. In het protocol worden door de Autoriteit woningcorporaties eisen gesteld aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties.

 

Van Vliet wil onder meer weten waarom het protocol, net als in voorgaande jaren, zo laat verschijnt. Volgens het Kamerlid kleven er negatieve gevolgen aan die late publicatie, zoals onzekerheid voor woningcorporaties, hogere administratieve lasten en hogere accountantskosten. Van Vliet wil dat het accountantsprotocol voortaan zes maanden voor het einde van het desbetreffende verslagjaar wordt gepubliceerd.

 

Verder vraagt hij aan de minister of die bereid is een verlicht controleprotocol te introduceren voor woningcorporaties die gedurende langere periode geen noemenswaardige op- of aanmerkingen van de accountant of toezichthouder hebben gekregen en steevast zorgen voor tijdige oplevering van de stukken. Zo’n verlicht regime zou kunnen bestaan in het doen van steekproeven op betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie, zodat woningcorporaties die hun zaakjes op orde hebben tijdig hun gegevens aan kunnen leveren en de accountant tevens een kortere controleperiode nodig heeft.

Gerelateerde artikelen