“Vergoeding voor hoge tenderkosten bij aanbestedingen”

Ondernemers zouden een vergoeding moeten krijgen voor een deel van de kosten die zij maken in een aanbestedingsprocedure.

Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW, die steeds meer klachten horen vanuit branches en bedrijven over vergaande en onredelijk eisen die aanbestedende diensten stellen.

Aanbestedingen
'Soms moeten architecten al complete ontwerpen aanleveren of IT-bedrijven volledige websites', zegt MKB-Nederland directeur Leendert-Jan Visser namens beide organisaties. 'Wij vinden dat dat veel te ver gaan. De Aanbestedingswet schrijft voor dat aanbestedende diensten proportionele eisen stellen.'

Intrekken
Daarnaast trekken aanbestedende diensten soms aanbestedingen in. Bedrijven hebben al dan vele uren gestoken in een project, dat vervolgens wordt afgeblazen. 'Bijvoorbeeld omdat de aanbestedende dienst zich heeft verkeken op de kosten', zegt Visser. Meer van dat soort voorbeelden zijn te lezen in dit artikel.

Risico
Daardoor overwegen sommige ondernemers om zich niet meer in te schrijven voor aanbestedingen. De hoeveelheid tijd en geld die in voorbereidingen gestoken moet worden, weegt dan niet meer op tegen het risico dat de ondernemer loopt. 'Een vergoeding dwingt aanbestedende diensten om heel helder te formuleren wat ze van ondernemers vragen en hoe ze de tenderkosten kunnen beperken', besluit Visser. 

Gerelateerde artikelen