Vergoeding lidmaatschap gemeenteraad aangemerkt als ROW

De vergoedingen voor de werkzaamheden als gemeenteraadslid zijn door de Inspecteur van de Belastingdienst terecht aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Dat heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep geoordeeld.

Belanghebbende (X) heeft uitkeringen uit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede vergoedingen voor werkzaamheden als gemeenteraadslid tot de winst uit onderneming van verschillende jaren gerekend. Voorts heeft hij het negatieve resultaat van activiteiten in Thailand in mindering gebracht op zijn inkomen uit werk en woning. De Inspecteur heeft op de aangiften diverse correcties aangebracht.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt met Rechtbank Gelderland dat de Inspecteur de uitkeringen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht tot de belastbare periodieke uitkeringen of verstrekkingen heeft gerekend. De vergoedingen voor de werkzaamheden als gemeenteraadslid zijn door de Inspecteur terecht aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden.

De activiteiten in Thailand vormen voorts geen bron van inkomen omdat geen sprake is van een objectieve voordeelsverwachting. Alleen kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden als raadslid kunnen ten laste van het resultaat worden gebracht.

X heeft huisvestigingskosten in aftrek gebracht van de werkruimte in zijn huurwoning. De oppervlakte van de werkruimte beslaat 31,62% van de gehele woning. Het Hof oordeelt eveneens conform het oordeel van de Rechtbank dat het huurrecht van de woning als keuzevermogen kan worden aangemerkt. Uit de handelwijze van X valt echter af te leiden dat hij ervoor heeft gekozen om het huurrecht tot het privévermogen te rekenen. Dit leidt ertoe dat bij de beoordeling van de huisvestingskosten artikel 3.16, lid 1, Wet IB 2001 toepassing vindt. De werkruimte is toegankelijk via een eigen opgang maar beschikt niet over eigen sanitaire voorzieningen. Gelet hierop is geen sprake is van een zelfstandig gedeelte van de woning. De Inspecteur heeft de huisvestingskosten terecht gecorrigeerd. De uitspraak van de Rechtbank wordt bevestigd.

 

(Bron: Fiscanet)

Gerelateerde artikelen