Vergeet brexit niet in jaarverslag: verplicht!

Dit moet bovenaan de agenda van de controller: schrijf serieuze passages in je verslag over de risico’s die jouw bedrijf loopt door de brexit.

Maakt niet uit of het een zachte- of harde brexit wordt (no-deal) of nòg een keertje uitstel. Als een onderneming vestigingen heeft in Groot-Brittannië, daar produceert of naar dit land exporteert, moeten de risico’s van de exposure absoluut in het bestuursverslag komen, zegt Hugo van den Ende, senior director bij PwC.

Van den Ende: “Niemand kan zeggen wat de situatie zal zijn op 31 oktober dit jaar, de laatste deadline die is afgesproken tussen de Britten en de EU. Toch moet je in je bestuursverslag een analyse opnemen. Daarin beschrijf je wat de risico’s van de drie scenario’s zijn voor je bedrijf."

Lees ook: Wat is het verschil tussen een harde en zachte brexit?

Die risico’s kunnen volgens Van den Ende zijn: schommelingen in valutakoersen, vertraging bij de douane waardoor bederf kan optreden, hogere logistieke kosten (importheffingen), risico voor je inkoop en een vertraging in bedrijfsvoering door andere wet- en regelgeving. “Ook schets je zo goed mogelijk wat een overgangsperiode betekent voor het bedrijf.”

De directie moet niet alleen de risico’s analyseren, maar ook aangeven wat ze doet om zich op een brexit voor te bereiden en wat je doet om de negatieve impact ervan zoveel mogelijk te beperken. Van den Ende: “Hoe ga je als bedrijf acteren, hoe anders ga je zakendoen, tref je voorzieningen?"

Wettelijk verplicht

Het is wettelijk verplicht (op basis van artikel 391, lid 2 BW, RJ 135 en RJ 160) om opening van zaken te geven over risicobeheer – ook als dat risico na afloop van het boekjaar plaatsvindt. Daarbij moet een onderneming in zijn verslag een zo goed mogelijk beeld geven van onder meer prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroom-risico’s.

Doe dat niet af in twee obligate zinnen: “Dat is zeker onvoldoende”, zegt Van den Ende: “Als bijvoorbeeld een derde van je omzet een of andere relatie heeft met Groot-Brittannië, moet je er behoorlijk veel aandacht aan besteden. Het kan namelijk jouw continuïteit raken. Let wel: dat is eigenlijk het belangrijkste waar je het over moet hebben in je verslaggeving: een goed beeld geven van je continuïteit."

Te veel algemene beschrijvingen

Wat in het bestuursverslag staat, moet ook “prominent” tot uiting komen in de jaarrekening zelf, bijvoorbeeld door een lagere groei-target of een voorziening op te nemen voor extra uitgaven. “Tot nu toe zien we lang niet altijd adequate bestuursverslagen met betrekking tot brexit-risico’s”, weet Van den Ende: “Ik zie veel algemene beschrijvingen. Bedrijven houden zich op de vlakte en erg concreet is het vaak niet. In die gevallen vragen we de bestuurders om meer details te geven. Het moet gewoon.”

 [avg-advertorial slug=”word-een-sterke-business-partner-als-controller”]  

Gerelateerde artikelen