‘Verandering rekenrente geen oplossing voor pensioenproblemen’

Een verandering van de zogeheten rekenrente voor pensioenfondsen is geen oplossing voor pensioenproblemen die spelen door de lage rente. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen studie.

In de politiek is de laatste tijd veel gedoe over de dreigende kortingen op pensioenen. De kans is aanwezig dat veel fondsen volgend jaar zo'n ingreep moeten doorvoeren omdat ze door de aanhoudend lage rentestand een hogere buffer moeten hanteren. Diverse partijen, waaronder 50PLUS, zeiden onlangs dat ze het niet eerlijk vinden dat er om die reden mogelijk gesneden moet worden in de pensioenuitkeringen.

“Een vaste rekenrente van bijvoorbeeld 4 procent lijkt op korte termijn aantrekkelijk, omdat de pensioenen dan niet gekort hoeven te worden'', erkent ook het CPB. “Maar als de rente lange tijd laag blijft, is er te weinig geld over voor de pensioenen van later.''

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Pensioenen) weigerde eerder al in te gaan op het verzoek van oppositiepartijen om wat te doen aan de rekenrente. De bewindsvrouw doet wel onderzoek naar het invoeren van een langere hersteltermijn voor de fondsen. Dan zouden fondsen de korting over meer jaren kunnen uitsmeren.

Het CPB wil met de studie vooral een aantal overwegingen meegeven in het al langer lopende debat over een grondige hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Die discussie staat eigenlijk los van de kortingen die op korte termijn dreigen.

 

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen