Veel laadpunten nodig voor E-auto’s, fiscaal voordeel blijft

Gebrek aan laadpalen zit verduurzaming in de weg

De Europese Unie staat voor een uitdaging volgens de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), waar het gaat om het aantal laadpunten voor elektrische auto’s. Er moeten substantieel meer laadpalen bij om de CO2-doelen te halen. De ACEA benadrukt dat de verkoop van elektrische auto’s namelijk sneller groeit dan de installatie van laadpalen, wat leidt tot een kloof die moet worden gedicht. Dat meldt het ANP, vanmiddag.

  • EU moet jaarlijks 1,2 miljoen laadpalen installeren
  • Nederland, Frankrijk en Duitsland leiden in laadinfrastructuur
  • Wijdverspreide adoptie van elektrische auto’s essentieel voor CO2-doelen.

In het afgelopen jaar zijn er 150.000 publieke laadpalen in de EU bijgekomen, waardoor het totaal op 630.000 komt. Dit tempo moet echter omhoog. Volgens de Europese Commissie moeten er tegen 2030 3,5 miljoen laadpunten zijn, wat betekent dat bijna drie keer zoveel laadpalen jaarlijks moeten worden geïnstalleerd.

Ambitieus doel: 8,8 miljoen laadpunten nodig

De ACEA schat echter dat het aantal benodigde laadpunten nog hoger ligt, op 8,8 miljoen in 2030. Dit vereist een jaarlijkse installatie van 1,2 miljoen laadpalen, wat acht keer meer is dan het huidige tempo. Het wordt een enorme uitdaging om dit doel te bereiken.

Ongelijke verdeling: concentratie in enkele EU-landen

Niet alleen moet het totale aantal laadpunten toenemen, maar ook de gelijke verdeling ervan over de EU is cruciaal. Momenteel staat 61 procent van alle laadpalen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, met Nederland als koploper met 144.453 laadpalen. In andere landen, zoals Estland, Letland, Cyprus en Malta, zijn er slechts enkele honderden laadpunten. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

Oproep tot actie

De ACEA stekt dat de plaatsing essentieel is om Europa’s ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen te halen. Ze waarschuwt dat makkelijke toegang tot laadpunten geen luxe is maar een noodzakelijke voorwaarde om de uitstoot te verminderen. Experts wijzen er op dat steeds meer bedrijven de komende jaren moeten rapporteren over verduurzaming, waaronder de CO2-uitstoot van de bedrijfsauto’s. Verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de fossiel aangedreven bedrijfsauto’s vervangen zal worden voor electrische modellen, mits er voldoende oplaadmogelijkheden voor handen zijn.

Investeringen nodig

Zonder de investeringsinspanning blijft de kloof tussen de groei van elektrische auto’s en de beschikbare laadinfrastructuur bestaan, wat het behalen van de doelstellingen in gevaar brengt.er nieuwe regels voor laadpalen bij bedrijven. De slechte toegankelijkheid tot laadinfrastructuur zal voor bedrijven een belangrijker argument zijn om niet over te stappen op electrische bedrijfsauto’s dan de voorhanden zijnde subsidies en fiscale voordelen.

1.Huidige regels voor laadpalen:

  • De huidige regels gelden voornamelijk voor utiliteitsbouw, zoals scholen, winkels, fabrieken en ziekenhuizen.
  • Panden met tien of meer parkeerplaatsen moeten minimaal één laadpaal hebben, en er moet laadinfrastructuur zijn voor één op de vijf parkeerplaatsen.
  • Deze regels gelden alleen voor nieuwe bedrijfspanden en bestaande panden die een ingrijpende renovatie ondergaan.

2. Veranderingen vanaf 2025:

  • Vanaf 2025 wordt er gekeken naar het aantal parkeerplaatsen op hetzelfde terrein als het gebouw.
  • Als er meer dan twintig parkeerplaatsen zijn, is het verplicht om minimaal één laadpaal te plaatsen.
  • Deze verplichting geldt voor alle bedrijfsgebouwen, inclusief bedrijven die geen renovatie ondergaan.

Als een laadpaal toegankelijk is voor bezoekers, moet deze voldoen aan bepaalde eisen, zoals een type 2-aansluiting voor meetapparatuurbeveiliging. Ook langs Europese wegen komen meer verplichtingen om elektrisch rijden mogelijk te maken, zoals snellaadstations en laadstations voor elektrische bussen en vrachtwagens.

Fiscale gevolgen

Als een werkgever een laadpaal bij de woning van een werknemer laat plaatsen, hangt het af van de situatie hoe deze kosten worden verwerkt in de loonaangifte. Bijtelling is van toepassing als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. Voor werknemers met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. De kosten van de laadpaal zijn onderdeel van de gebruikskosten van de auto en worden door de bijtelling in de loonheffing betrokken. Op de website van salarisvanmorgen.nl staat dat werknemers, die aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar rijden, er geen bijtelling zal zijn en dan zijn de kosten van de laadpaal geen loon voor de werknemer.

Gerelateerde artikelen