Veel digitale publicaties dreigen onder hoge btw-tarief te blijven

Het kabinet wil de btw-verlaging voor digitale publicaties op 1 januari 2020 laten ingaan.

De aangekondigde btw-verlaging voor digitale publicaties van 21 naar 9 procent gaat vrijwel alleen gelden voor digitale kopieën van papieren kranten, boeken en tijdschriften. 

In tegenstelling tot andere lidstaten houdt Nederland gangbare digitale publicaties zoals nieuwswebsites buiten het verlaagde btw-tarief.

Dat blijkt uit het wetsontwerp van het ministerie van Financiën. De Mediafederatie, waarin vijf brancheorganisatie uit de uitgeefsector zijn verenigd, heeft vandaag opgeroepen tot aanpassing van het wetsontwerp. De voorgestelde maatregel blijft de innovatie belemmeren.

Nederland kiest veel smallere scope dan andere lidstaten
In tegenstelling tot andere lidstaten kiest Nederland ervoor om digitale publicaties te toetsen op hun vorm. Omdat een digitale publicatie zoals een nieuwswebsite volgens het ministerie in zijn vorm niet lijkt op een krant die één keer per dag verschijnt, blijft op nieuwswebsites het 21%-tarief van toepassing. Andere EU-lidstaten kiezen voor een meer toekomstbestendige oplossing, waardoor bijvoorbeeld nieuwssites wel onder het verlaagde btw-tarief vallen.

Geen oplossing voor uitgeefsector
Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie: “Dit voorstel dwarsboomt nog steeds de innovatie. Publicaties die meer zijn dan een digitale kopie van gedrukte boeken, kranten en tijdschriften blijven benadeeld worden door het hoge btw-tarief. Dat is niet uit te leggen aan de lezer. Het voorstel moet toekomstbestendiger.”

Suggestie voor toekomstbestendige oplossing
In haar reactie op het wetontwerp draagt de Mediafederatie een suggestie aan voor een toekomstbestendige oplossing. Kern daarvan is om niet de uiterlijke kenmerken van papieren uitgaven als uitgangspunt te nemen bij het bepalen van het btw-tarief, maar digitale publicaties te beoordelen op hun inhoud en doel.

Gerelateerde artikelen