Veel bedrijven moeten TVL terugbetalen

Tegemoetkoming vaste lasten moet mogelijk terug voor de helft van de bedrijven.

De helft van de bedrijven moet mogelijk een deel of het gehele voorschot terugbetalen van de tegemoetkoming vaste lasten voor de periode juni tot september 2020.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om ondernemingen waarvan de zogenoemde eerste TVL-regeling definitief is vastgesteld. Bij de helft van de bedrijven viel de omzet in die periode hoger uit dan verwacht.

De tegemoetkoming voor de vaste lasten is een van de coronasteunmaatregelen van de overheid. Bedrijven komen in aanmerking voor een vergoeding als ze naar verwachting te kampen hadden met een omzetverlies van minstens 30 procent. In totaal is voor de TVL-1 549 miljoen euro toegekend.

Op 31 mei 2021 was voor ruim 80 procent van de bedrijven de TVL-1 definitief vastgesteld. Het gaat om bijna 32.000 ondernemingen. Daarvan moet 16 procent het voorschot volledig terugbetalen. Ongeveer 34 procent behoudt de tegemoetkoming, maar deze wordt wel lager. Bij ongeveer 12 procent van de bedrijven wordt de tegemoetkoming juist hoger.

Dat het verlies van omzet lager was dan verwacht kwam met 58 procent het vaakst voor in de horeca en bij kappers en schoonheidssalons. Binnen de horeca waren het vooral restaurants en hotels waar uiteindelijk geen sprake was van een omzetverlies van ten minste 30 procent.

Bedrijven in de ICT-sector, verhuur en zakelijke diensten als uitzendbureaus en reisbureaus werd het omzetverlies het vaakst te laag ingeschat. Ongeveer één op de zes ICT-bedrijven met TVL-1 heeft recht op extra steun.

Het UWV berekent intussen of ondernemingen een deel van de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van vorig jaar moeten terugbetalen. Dat is een loonsubsidie die is bedoeld om werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Ook de NOW is onder meer afhankelijk van het omzetverlies.

Werkgevers kunnen op dit moment betalingsregelingen treffen. BNR meldde in mei na een rondgang onder financieel adviseurs en specialisten dat bedrijven die geld moeten terugbetalen daar veelal mee wachten, omdat ze het geld niet hebben.

Gerelateerde artikelen