VEB: Fictief rendement beleggingen koppelen aan staatsrente

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) roept minister Dijsselbloem op om behalve de spaartaks ook de belasting op beleggen rechtvaardiger te maken. De vereniging stelt voor om het fictief rendement te koppelen aan de nominale rente die de staat betaalt over haar langlopende leningen.

Particuliere beleggers en spaarders zouden in tijden dat de staatsrente laag ligt minder vermogensbelasting moeten betalen. Bij een lage staatsrente drukt de staatsschuld minder op de begroting. Niet alleen de Staat zelf, maar ook beleggers en spaarders zouden hiervan moeten profiteren, zo stelt de VEB.

Gerelateerde artikelen