VEB: beursbedrijf moet opener zijn over kapitaal

Beursgenoteerde ondernemingen moeten opener zijn over de rendementen op het geïnvesteerde kapitaal.

Veel beursbedrijven leggen nu de nadruk op in hun verslaglegging op omzet, winst en marge, maar ze geven vaak maar weinig informatie over het kapitaal dat nodig is om de plannen te realiseren, zo stelt beleggersvereniging VEB in zijn jaarlijkse speerpuntenbrief.

In de brief die aan alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland is verstuurd stelt de VEB dat het bestaansrecht van ondernemingen wordt geschraagd door het creëren van waarde. "Daarbij is een centrale rol weggelegd voor het genereren van voldoende rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Het is en blijft voor beleggers dan ook essentieel om gedegen inzicht te krijgen in de rendementen die ondernemingen weten te realiseren op de aan hen toevertrouwde middelen."

De VEB zegt dat uit een eigen analyse naar voren komt dat dat een "aanzienlijk deel" van de bedrijven nalaat om inzicht te geven in het rendement op het geïnvesteerde kapitaal. Dat geldt onder meer voor Heineken, PostNL en TomTom. Bedrijven die wel een rendementsmaatstaf publiceren doen het overigens niet per se beter, omdat veel componenten onduidelijk zijn.

Gerelateerde artikelen