VEB: Beleggers ontvangen compensatie uit Imtech-schikkingsfonds

De komende dagen kunnen kwalificerende Imtech-aandeelhouders een compensatie verwachten uit het Imtech-schikkingsfonds. In deze eerste uitbetaling is per aandeel meer overgemaakt dan verwacht, terwijl er later nog een slotbetaling zal volgen; waarschijnlijk in het najaar van 2018.

Dit meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vandaag. Eind 2014 trof de VEB een akkoord met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Het betreft een schadevergoeding voor het geleden koersverlies als gevolg van fraude en gebrekkige controlemechanismes bij Imtech. Compensatie is voorbehouden aan kwalificerende VEB-leden die op 1 februari 2013 bij het slot van de beurs aandeelhouder Imtech waren en een geldige claim hebben ingediend bij extern administratiekantoor Epiq (Imtech Claims Administrator).

Met de uitbetaling uit het Imtech-schikkingsfonds voor beleggers die schade hebben geleden begin februari 2013 is het Imtech-dossier nog niet gesloten. De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening aan beleggers in de periode na februari 2013. Zo liet Imtech in mei 2015 nog weten positieve cijfers over 2015 te verwachten. Imtech lijkt echter na februari 2013 nooit 'in control' te zijn geweest. De VEB doet samen met de curatoren van Imtech onderzoek naar de oorzaken van de ondergang van Imtech.

Meer informatie op de website van de VEB.

Gerelateerde artikelen