VCP: absolute zekerheid pensioen loslaten

Het idee van absolute zekerheid bij pensioenopbouw moet worden losgelaten.

Dat schrijft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in zijn nieuwe voorstel voor een hervormd pensioenstelsel.

In de plannen van de vakbond betalen werkgevers een stabiele premie, waardoor ze later niet voor extra verplichtingen komen te staan maar ook geen korting op die premies krijgen. Voor deelnemers aan het "solidaire" pensioencollectief wordt ieder jaar bepaald of pensioenen worden verhoogd of verlaagd.

Met het nieuwe stelsel zou het mogelijk zijn dat iedereen in 42 jaar tijd een pensioen kan opbouwen van 80 procent van het middelloon. Het huidige stelsel vindt de VCP, evenals veel andere partijen, onhoudbaar. Door strenge buffervereisten kunnen pensioenen al tijden niet worden geïndexeerd en dreigt voor sommige fondsen zelfs korting.

Overleg tussen werkgevers, bonden en de politiek om tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel te komen, mondde vorig jaar uit in een mislukking.

Gerelateerde artikelen