Vanaf 2017 vervalt aftrek monumentpanden

De aftrek monumentenpanden stelt particuliere eigenaren in staat de kosten van onderhoud van hun rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen. Deze aftrekpost vervalt met ingang van 2017.

Voor eigenaren die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan, treedt met ingang van 1 januari 2017 een niet-fiscale overgangsregeling in. Deze overgangsregeling geldt in 2017 en 2018 en wordt vormgegeven in een subsidieregeling met een budget van € 32 miljoen per jaar.

De aftrek monumentenpanden blijft vanaf 2017 nog wel in beeld voor teruggaven van kosten. Heeft iemand in de jaren tot en met 2016 aftrek monumentenpanden genoten voor kosten die men in 2017 of latere jaren terugontvangt, dan moet men deze teruggave op dat moment als inkomen aangeven.

(Bron: Countus)

Gerelateerde artikelen