Vanaf 1 januari 2017 controleert AFM diploma’s financiële dienstverleners

Op 1 januari 2017 loopt de overgangstermijn voor vakbekwaamheid af en moeten alle adviseurs over het nieuwe omgewisselde diploma beschikken.

De AFM controleert vanaf 1 januari 2017 financiële dienstverleners op de naleving van de diplomaplicht. Elke vergunninghouder, groot of klein, kan gecontroleerd worden. Als blijkt dat de diplomaplicht niet wordt nageleefd, kan de AFM passende maatregelen nemen.

Het register is leidend voor de controle en moet in overeenstemming te zijn met de diploma-eisen zoals die per 1 januari 2017 gelden. Als uit het register blijkt, dat u een adviesvergunning heeft, verwacht de AFM van u dat u en/of uw personeel over de nieuwe diploma’s beschikt.

Beschikt niemand over de vereiste diploma’s, pas dan zelf via het digitaal loket uw vergunning aan. Op de AFM-site staan meer handvatten wat de AFM verder van u verwacht, als de vakbekwaamheid van uw medewerkers niet op orde is.

Gerelateerde artikelen