Van Rij wil fiscale opleidingen hervormen

Na meerdere schandalen rondom wetenschappelijke integriteit bij fiscale opleidingen heeft de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, bekendgemaakt dat hij samen met de opleidingen gaat kijken hoe de onafhankelijkheid beter geborgd kan worden. Dit meldt ScienceGuide.

Marnix van Rij, wil de opleidingen fiscale economie en fiscaal recht 'niet onbenoemd laten', zo schrijft hij aan de Kamer in een brief over zijn beleidsprioriteiten. “Bij deze opleidingen geldt dat het in mijn ogen niet alleen zou moeten gaan om de uitleg van de wet, maar juist ook over de discussie over de bedoeling erachter. Ik ben ervan overtuigd dat fiscale opleidingen erbij gebaat zijn als er nog meer ruimte komt voor het bredere maatschappelijke perspectief en voor tegendenkers en tegenspraak.” 

Hierbij speelt ook het vraagstuk van de onafhankelijkheid van wetenschappers, schrijft Van Rij aan de Kamer. “Vaak hebben zij ook een andere werkgever in bijvoorbeeld de belastingpraktijk of bij de overheid. Ook is er soms sprake van een externe financiering waarbij de transparantie daarover niet altijd maximaal is. Hierdoor krijgen studenten nuttige praktijkkennis mee, maar is vaak de kritiek dat hierdoor hun perspectief gekleurd wordt.” 

Hoewel hij geen concrete plannen noemt, wil hij met de sector in gesprek om het vertrouwen van de samenleving in het belastingstelsel weer te herstellen. “Ik vind het belangrijk om deze discussies verder te brengen en samen met de belastingpraktijk en de onderwijssector te werken aan meer maatschappelijk vertrouwen in het belastingstelsel. Maatschappelijk verantwoord gedrag van alle partijen is daarbij essentieel.”

Gerelateerde artikelen