Value8 haalt uit naar hetze van OOB-kantoren

Portugees accountantskantoor voorkwam delisting van beursfonds.

Het beursbedrijf Value8 prijst omstandig de nieuwe accountant van het Portugese accountantskantoor CFA. Door het inschakelen van deze accountant voorkwam Value8 dat het de beursnotering verloor. Het bedrijf was er niet in geslaagd om een accountant van een in Nederland gevestigd OOB-kantoor te vinden om de jaarrekening te controleren.

Uiteindelijk werden de boeken toch goedgekeurd door een accountant van het Portugese accountantskantoor CFA. “Met de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2022 sluiten we een periode af en start een nieuwe fase”, aldus CEO Peter-Paul de Vries van Value8 in een schriftelijke verklaring. 

Dankwoord voor Portugees accountantskantoor

“Dat is een moment om bij stil te staan en ook om mensen te bedanken. Allereerst wil ik het team van het Portugese accountantskantoor CFA bedanken. Voor het goede werk en voor de bereidheid om een Nederlands beursfonds te controleren in een tijd dat de bestaande Nederlandse OOB-accountantskantoren het laten afweten.”

De Vries zet vooral tekenend accountant Johan Visch in het zonnetje. De Vries suggereert dat accountants van CFA onder druk zijn gezet vanwege verzet tegen een buitenlandse partij op de OOB-markt.

“Toen wij op 9 mei jongstleden de engagement letter tekenden was dat met een ander tekenend registeraccountant”, schrijft De Vries. “Door de hetze tegen de EU-route en de druk die op hem werd uitgeoefend, kreeg hij gezondheidsproblemen die zodanig waren dat hij het werk niet meer kon verrichten. Ook een tweede accountant zag – mede na publiciteit – af van de positie van tekenend accountant."

Een uitstekende accountant

"Gelukkig bleek Visch daartoe wel bereid. Visch is een uitstekend accountant, een vakman die minutieus de regels volgt en alles doet om een controle op het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau uit te voeren.”

“Dat hij eerder een sanctie heeft gekregen, doet daar niet aan af. We hebben expliciet aan de NBA-voorzitter en de Accountantskamer gevraagd of dat een belemmering zou moeten vormen. Beiden hebben benadrukt dat er geen enkel beletsel is voor de betreffende accountant om zijn werkzaamheden te verrichten."

De Vries hekelt de houding van OOB-kantoren in Nederland. “Gegeven de situatie dat de bestaande oob-kantoren weigeren om de beursfondsen zonder accountant te controleren, is het bewonderenswaardig dat Visch het maatschappelijk belang van de controle heeft laten prevaleren boven zijn eigen belang.”

Hatelijk artikel in de pers

“En dat hij daarbij het persoonlijke risico van hier en daar een hatelijk artikel in de pers op de koop toe heeft genomen. Visch verdient een award voor zijn moed en maatschappelijk engagement.”

Hoewel de controle van de boeken van 2022 is afgerond, is het onderliggend probleem niet opgelost, aldus De Vries. “Het structurele probleem ligt er nog in volle omvang. De NBA pleit voor meer (Nederlandse ) OOB-accountantskantoren, maar er is nog niet een eerste teken van de verwezenlijking daarvan. Er is immers nog geen enkel Nederlands accountantskantoor dat de ambitie heeft uitgesproken om een OOB-status aan te vragen of te verwerven.”:
 

 

Gerelateerde artikelen