Vakbonden manen multinationals: herstel vertrouwen consument in bedrijfsleven

In reactie op de recente G-7 besprekingen vraagt de internationale vakbeweging regeringen om actiever optreden tegen misstanden in toeleveringsketens van multinationale ondernemingen.
Vakbonden hebben positief gereageerd op de plannen van de wereldleiders tijdens de recente G-7 bijeenkomst in Beieren. Tegelijk waarschuwen zij voor het afnemend vertrouwen, dat consumenten over de hele wereld hebben in zowel overheid als bedrijfsleven. En pleiten zij voor meer inzet van die overheden om duurzame economische ontwikkeling te stimuleren.
 
John Evans, chief economist bij de International Trade Union Confederation (ITUC), prees het initiatief om te komen tot een Vision Zero Fonds dat slachtoffers als die van de instortende textielfabriek in Bangla Desh moet bijstaan en wereldwijd effectievere veiligheidsinspecties financieel ondersteunt.
Daarnaast riep hij regeringen op om de Guidelines on Multinational Enterprises van de OESO te implementeren en versterken. 
 
Uit een recent onderzoek van de ITUC blijkt dat slechts één op de vijf burgers in landen als Frankrijk, Duitsland, het VK en de USA het eens is met de stelling dat ‘men erop kan vertrouwen dat ondernemingen het beste voor hebben met hun personeel’.  Meer dan de helft van de ondervraagden denkt dat die zorg alleen afgedwongen kan worden door striktere wetgeving. 80% van de ondervraagden in landen als Indonesië, de Philippijnen en Turkije gelooft dat de meeste werkgevers winst belangrijker vinden dan welzijn en gezondheid van hun werknemers, en driekwart is voorstander van een wettelijk minimumloon in alle landen. 
Gerelateerde artikelen