Unilever verplaatst functies Group Chief Accountant’s Department Nederland naar buitenland

Unilever gaat IT en finance werkzaamheden verplaatsen naar het buitenland. Hierdoor vallen er in Nederland 200 gedwongen ontslagen. Het gaat onder andere om de functies bij het onderdeel Group Chief Accountant’s Department Nederland (GCAD).

Vakbond FNV spreekt van een ‘massale uitverkoop van functies bij Unilever naar lagelonenlanden’. De functies vervallen niet, maar worden overgeplaatst naar locaties in Mexico, Polen en Azië. ‘De meeste getroffenen zijn dertigers, in IT-, finance- en accountingfuncties’, zegt FNV-bestuurder Marjolein Dubbelaar. ‘Dit zijn veelal mensen met jonge gezinnen.’

Unilever zegt zich nog wel te zullen inzetten om de boventalligen naar nieuw werk te begeleiden. De ingreep is volgens het bedrijf bedoeld om bepaalde activiteiten meer te centraliseren. De multinational wijst erop dat een vergelijkbare centralisatie er in 2013 juist toe leidde dat 450 functies naar Nederland werden verplaatst.

Wereldwijd heeft Unilever ongeveer 175.000 medewerkers in dienst. Daarvan werken er ongeveer 3200 in Nederland. Het duurt overigens nog even voor de betrokken medewerkers meer in detail geïnformeerd worden over de gevolgen van de verplaatsing. De onderneming gaat eerst in overleg met de ondernemingsraad.

De vakbonden zitten maandag weer met Unilever om de tafel. Ze voeren al sinds oktober ‘moeizame onderhandelingen’ met het bedrijf over een nieuwe cao. Een van de twistpunten is de ontslagvergoeding. FNV en CNV laten weten dat ze Unilever om nadere uitleg gaan vragen over de aangekondigde ontslagen. Ook willen ze praten over een ‘fatsoenlijk sociaal plan’.

 

(ANP/FNV/Unilever)

Gerelateerde artikelen