Accountants voor 5 en 10 jaar doorgehaald

Twee accountants die betrokken waren bij de oprichting van een megarestaurant in Duiven zijn doorgehaald in het register voor 5 en voor 10 jaar.

Zaaknrs. 18/1816 | 18/1817

De zaak: OM: accountants voor 10 jaar doorhalen

De doorgehaald accountants stelden vervalste documenten beschikbaar aan een bank om zo een lening van 3,1 miljoen euro te krijgen. 

Dat blijkt uit de uitspraak van de Accountantskamer in de tuchtzaak tegen beide accountants. De accountant die de zwaarste maatregel opgelegd kreeg, was al voor de duur van twee jaar geschrapt. Beide accountants waren betrokken bij megarestaurant @Eat in Duiven.

De zaak met 900 stoelen ging failliet en de beide accountants, die aan het roer stonden van de zaak, zijn beschuldigd van fraude. Centraal in deze tuchtzaak staat een lening van de Rabobank ter grootte van 3,1 miljoen euro. Daarmee, aangevuld met een bedrag van 5 miljoen euro, werd het enorme pand gebouwd en de inventaris aangeschaft. In het dossier zitten ruim twintig facturen van een bouwbedrijf. Het bedrijf reageerde op vragen van de FIOD dat die facturen vals zijn. Ook een leningsovereenkomst, jaarrekeningen, een aangifte dividendbelasting en bankafschriften die aan de bank zijn overlegd, bleken vervalst, concludeerde de FIOD.

Volgens het OM baseerde de bank zich ook op valse informatie van de tweede gedaagde, de al geschrapte accountant. Tussen de stukken zat een overeenkomst voor de verkoop van zijn accountantskantoor voor een bedrag van 9 miljoen euro. Vermogen dat in de stichting dat achter het restaurant zat, gestoken werd. Maar dat kantoor is nooit verkocht en dat geld is nooit ontvangen, aldus het OM. Op de zitting zei de gedaagde dat hij niet wist of die stukken in het dossier zaten. Na het faillissement van het restaurant was alles in beslag genomen, zei hij. De Accountantskamer vroeg zijn advocaat om te tonen welke pogingen waren ondernomen om bij de curator inzage te krijgen. Hierop is door de advocaat niet gereageerd.

Er lag veel bewijsmateriaal dat door de accountants niet of amper weerlegd werd. Zo stonden op de laptop van de echtgenoot van een van de accountants Word-documenten waarvan de tekst overeenkomst met die op de verzonden facturen van het bouwbedrijf. Ook lag er blanco briefpapier van het bouwbedrijf, met logo, in huis. Ook de tekst van de aan de bank overlegde verkoopovereenkomst is aangetroffen, op de laptop van een de accountants. De twee betrokkenen hebben “niet eerlijk en oprecht gehandeld en het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht'', aldus de tuchtrechter. Het feit dat een van de twee niet eerder voor de tuchtrechter verscheen, maakt dat zij een lagere maatregel kreeg opgelegd.

Gerelateerde artikelen