‘U bent een schande voor de beroepsgroep’

Boos als hij was over het toetsingsrapport over zijn kantoor besloot een gedaagde accountant geen verweerschrift in te dienen. “Ik was een schande voor de beroepsgroep.''

Zaaknr. 21/223

De advocaten en een medewerker van de Nba keken licht verbaasd over een van hun schouders toen ietwat verlaat op de zitting bij de Accountantskamer toch nog de gedaagde accountant verscheen. Verbaasd, omdat de man na de klacht van de Nba geen verweer had ingediend. Zijn weerwoord had hij bewaard voor de zitting en hij kon bewijzen dat de toetser van de Nba domweg fout zat, zo zei hij. Bewijsstukken indienen op deze tuchtzitting kon hij echter niet: dat staat het procesreglement niet toe. Waarom reageerde hij niet eerder schriftelijk, toen hij daartoe de gelegenheid kreeg? Geërgerd wees de gedaagde naar het pak papier links hem op tafel. “Dan moet ik gaten schieten in de 300 pagina's die voor me liggen en daar heb ik de tijd niet voor over.''

Er schortte het nodige aan de kwaliteit van zijn eigen kantoor en aan dat van het kantoor waaraan hij verbonden was, zo oordeelde de Nba. Zo werd het jaarlijkse stelsel van kwaliteit niet jaarlijks geëvalueerd, had de accountant geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en daarnaast ontbrak het nodige in dossiers. Zo was het niet mogelijk beoordelingsopdrachten te toetsen omdat documentatie niet was vastgelegd. En samenstellingsverklaringen werden getekend door iemand die geen accountant is. Ook stelde de accountant zich niet toetsbaar op. Hij had simpelweg 'een weigerachtige instelling'. De Nba meent dat niet voldaan is aan de vereisten van professionaliteit, integriteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Advocaat Maaike Feenstra noemde dit namens de beroepsorganisatie 'ernstig en laakbaar'.

“Ik heb wel degelijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering'', reageerde de beklaagde AA. Volgens hem kon alleen de toetser niet geloven dat hij daar zo weinig voor betaalde. Bij een hertoetsing kreeg hij juist complimenten over de samenwerking. Niet hij maar de toetser toonde onprofessioneel gedrag. Zijn rapport “is eenzijdig ingestoken en zit vol onwaarheden. Ik heb een klacht tegen hem ingediend.'' Zo zei de toetser dat hij door de Nba op missie was gestuurd “met de boodschap: wordt een administratiekantoor want je bent een schande voor het accountantsberoep. Dit zijn uitspraken van een gefrustreerde accountant'', aldus de beklaagde. Ook opmerkelijk was de vraag of de toetser iets met de reactie van de accountant op het toetsingsrapport heeft gedaan. Nog geen uur na zijn reactie volgde al het definitieve rapport.

De accountant was eind dit jaar plots uitgeschreven uit het register. Sinds begin dit jaar is dat teruggedraaid, met de excuses van de Nba, vermeldde hij er bij. De AA zou zijn contributie niet betaald hebben, maar hij bestrijdt dat. Advocaat Feenstra reageerde dat niet de toetser maar de accountant in de tuchtprocedure terecht stond. Van een excuusbrief was haar niets bekend.

De uitspraak: Accountant die 'schande voor beroepsgroep' is, voor twee jaar doorgehaald

Gerelateerde artikelen