Tuchtrechter buigt zich toch over Imtech-dossier

Een schikking tussen Imtech en KPMG zet de Accountantskamer niet buitenspel. Die conclusie trekt de tuchtrechter in een tussenvonnis.

Zaaknr. 18/276, 18/277, 18/328

Lees ook: 'Schikking staat tuchtklacht in Imtech-zaak in de weg'

Wanneer de klacht inhoudelijk voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Imtech maakte in februari 2013 bekend dat het een forensisch onderzoek liet uitvoeren naar mogelijke onregelmatigheden bij projecten van het bedrijf in Polen. Eind april dat jaar meldde Imtech in een mededeling bij de jaarrekening 2011 dat uit dit onderzoek kan blijken dat “de jaarrekening over 2011 vanwege alsnog te verwerken afwaarderingen op projecten in Polen en Duitsland ernstig tekortschiet'', zodat ze niet uit kan gaan van de juistheid van deze jaarrekening. 

Een maand later meldde een van de controlerend accountants van KPMG dat niet meer kan worden gesteund op de controleverklaring bij deze jaarrekening. Het bedrijf, met een jaaromzet van circa 5 miljard euro, ging uiteindelijk in augustus 2015 ten onder. In 2014 hadden Imtech en KPMG een schikking getroffen. Onderdeel van die overeenkomst was de afspraak dat Imtech nooit naar de tuchtrechter kon stappen. Haar curatoren deden dit toch. Eind vorig jaar stonden beide partijen tegenover elkaar in een zitting waarin alleen de ontvankelijkheid van de klacht centraal stond.

Want sluit deze 'settlement agreement' inderdaad de weg af voor curatoren om de KPMG-accountants voor de tuchtrechter te dagen? Onderdeel van de 'agreement' is ook dat dochtermaatschappijen van Imtech afzien van tuchtrechtelijke stappen. De klagers handelen volgens de raadslieden van de accountants in strijd met die overeenkomst door in de hoedanigheid van curatoren van elf gefailleerde dochtervennootschappen de tuchtklachten in te dienen. De curatoren menen dat de betrokkenen tekortgeschoten zijn in de controle van de jaarrekening 2011 van Imtech.

In twee eerdere gevallen oordeelde de Accountantskamer dat een in een overeenkomst vastgesteld verbod om te klagen het recht om te klagen niet doorkruist. Dus dat geldt ook hier. Een tweede verweer is dat de curatoren misbruik maken van het tuchtrecht. Met deze klacht omzeilen ze immers een geldige overeenkomst. De Accountantskamer ziet “geen aanwijzingen dat klagers hun bevoegdheid tot klagen uitoefenen met geen ander doel dan het omzeilen van de afspraken in de Settlement Agreement''.

De tuchtrechter oordeelt dat de klacht ontvankelijk is.

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

Gerelateerde artikelen