‘Schikking staat tuchtklacht in Imtech-zaak in de weg’

De samenleving moet op basis van de handtekening van een accountant kunnen vertrouwen op de financiële deugdelijkheid van een instelling.

Zaaknrs.18/276 | 18/277 | 18/328

Lees ook: 
VEB wil dat AFM werkzaamheden KPMG bij Imtech onderzoekt
Imtech-zaak: ‘Grens aan informatie die KPMG kan/moet verstrekken’

Zet een schikking tussen Imtech en KPMG de curatoren van eerstgenoemd bedrijf bij de tuchtrechter buitenspel? Volgens het accountantskantoor wel. “In het maatschappelijk belang is een einde gemaakt aan een bepaalde kwestie. Men mag er op vertrouwen dat als men schikt in beginsel partijen dat respecteren'', zei de advocaat van KPMG.

Imtech en KPMG stonden maandag tegenover elkaar in de Accountantskamer in Zwolle. De zitting draaide alleen nog maar over de ontvankelijkheid van de klacht. KPMG schikte namelijk met Imtech nog voor die laatste failliet ging. En de curatoren moeten zich houden aan die overeenkomst, is de stelling van het accountantskantoor. 

Dat er iets mis is, oordeelde de AFM eerder ook al. Het accountantskantoor kreeg in 2016 een boete van een miljoen euro wegens het verstrekken van onjuiste informatie. “De beroepsgroep komt in een negatief daglicht en te vaak gaf de rechtbank de klagers daarin gelijk'', zei René van de Klift, advocaat van de curatoren. 

De advocaat noemde onder meer het voorbeeld van woningcorporatie Vestia waarvan de accountant berispt werd. “Burgers, bedrijven en politiek moeten op basis van een handtekening van een accountant kunnen vertrouwen op de financiële deugdelijkheid van een instelling.'' Daarom is het in het publiek belang dat de Accountantskamer zich een oordeel kan vellen over het werk van de accountants in het Imtech-dossier, aldus de raadsman.

1,5 miljard
Een van de beklaagde accountants schoot volgens de AFM ernstig tekort in de controle op de jaarrekening van 2011. Volgens de klagers zijn de schuldeisers en de curatoren geen partij in de overeenkomst die tussen KPMG en Imtech is gesloten. In die overeenkomst staat dat bij eventuele geschillen naar een arbiter wordt gestapt. En via zo'n arbiter moeten beide partijen er dan uit zien te komen. Daarmee werd afgesproken niet naar de tuchtrechter te stappen. Omdat de schuldeisers 1,5 miljard te vorderen hebben, is het volgens Van de Klift “maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar'' als ze vanwege die overeenkomst niet naar de tuchtrechter mogen stappen. Daarnaast treden de curatoren ook op namens de elf dochtermaatschappijen die met Imtech mee ten onder gingen. Ook namens die dochters mogen de curatoren de accountants voor de tuchtrechter dagen, meende de raadsman.

De advocaten van KPMG menen juist dat de curatoren onder eerder gemaakte afspraken proberen uit te komen. Curatoren zijn volgens vaste rechtspraak gebonden aan overeenkomsten die voorafgaand aan een faillissement gesloten zijn. En daar valt deze schikkingsovereenkomst ook onder. Die schikking stamt uit 2014, anderhalf jaar nadat de fraude bij Imtech publiekelijk bekend werd en nadat duidelijk werd welke gevolgen dit had voor de jaarrekeningen van 2011 en 2012. 

“Dat de curatoren een eigen klachtrecht hebben, is onjuist. Ze hebben een bijzondere bevoegdheid alleen als curator van Imtech'', aldus raadsvrouw Simone Hoogeveen. Professionele en gelijkwaardige partijen moeten afspraken kunnen maken die gerespecteerd en nageleefd worden. Dat curatoren niet mogen klagen, sluit niet uit dat anderen dat wel mogen. “Zo mag de AFM best een klacht indienen.'' 

Mocht de Accountantskamer toch menen dat de curatoren mogen klagen, dan vindt KPMG dat eerst een arbitrageprocedure hierover gevoerd moet worden.

Vonnis binnen vijf weken.

Auteur: Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle 

Lees ook: Voorzitter EY Accountants gedaagd om 'waarderingsrapport'

Gerelateerde artikelen