Tuchtrechter behandelt 15 klachten tegen accountants zonder eed

De Accountantskamer behandelt 15 klachten tegen accountants die de beroepseed niet hebben afgelegd. De klachten zijn ingediend door de NBA. De klachten die nu worden behandeld zijn overgebleven van de 34 die de NBA eind augustus 2017 bij de Accountantskamer indiende.

Eerder meldde de NBA dat zij bij 83 accountants de indiening van een tuchtklacht aankondigde. Bij een flink aantal daarvan kon worden vastgesteld dat zij de eed wel hadden afgelegd, maar niet hadden geregistreerd. Dat leidde ertoe dat daadwerkelijk 34 klachten werden ingediend door de NBA.

Doorhaling

Van de accountants tegen wie de NBA uiteindelijk een klacht indiende, is er van een aantal alsnog vastgesteld dat zij de eed wel aflegden, maar niet registreerden. Daarnaast is de indiening van de klacht voor sommige accountants aanleiding geweest om de NBA te vragen hun inschrijving in het accountantsregister door te halen.

Oordeel

Bij de vaststelling van de verordening waarin het afleggen van de beroepseed als verplichting is opgenomen, werd al opgemerkt dat de NBA niet de mogelijkheid heeft zelf op te treden tegen accountants die de eed niet afleggen. De NBA kan daarover wel een oordeel van de tuchtrechter vragen.

Lees ook:

 

(NBA)

Gerelateerde artikelen