Totale omvang Bedrijfsleningenfonds naar € 960 miljoen

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) en Robeco kondigen vandaag aan dat het Bedrijfsleningenfonds (BLF), opgezet door NLII met Robeco als fondsbeheerder, in een tweede ronde € 480 miljoen aan financiering heeft opgehaald, waarmee de totale omvang van het fonds € 960 miljoen bedraagt.

Hiermee komt extra financiering van institutionele beleggers beschikbaar voor grotere Nederlandse MKB-bedrijven. Sinds de oprichting van het fonds is reeds € 195 miljoen aan leningen verstrekt aan Nederlandse MKB-bedrijven.

De deelnemende partijen in deze tweede financieringsronde zijn NN Group, Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), Pensioenfonds van de Metalektro (PME), a.s.r. en het Europese Investeringsfonds EIF. Het merendeel van deze partijen participeerde ook in de eerste financieringsronde.

NLII CEO Loek Sibbing: “Het succes van het BLF wordt met deze tweede ronde financiering krachtig onderstreept. Onze doelstelling is institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren, en dat is precies wat het BLF beleggers biedt. Het fonds heeft reeds een aantal Nederlandse ondernemingen gefaciliteerd om verder te groeien. Met de uitbreiding van het fonds nemen de kredietmogelijkheden voor MKB ondernemingen via dit fonds fors toe.”

Robeco fondsmanager BLF Erik Hylarides: “Het BLF is opgezet om een verandering tot stand te brengen in het financieringslandschap waarbij bedrijven toegang krijgen tot meerdere bronnen van financiering. Dit is geslaagd gezien de huidige uitbreiding van het fonds en de pijplijn van transacties waaraan we op dit moment werken; alle partijen zijn zeer positief over deze nieuwe financieringsvorm. Ook is het panel van banken waarmee we samenwerken inmiddels uitgebreid. Voor de beleggers hebben we een aantrekkelijk rendement kunnen realiseren met uitstekende vooruitzichten.”

Institutionele beleggers verstrekken rechtstreeks leningen aan het MKB

Het BLF financiert samen met banken grotere Nederlandse MKB ondernemingen. Daarbij verstrekken het BLF en de banken onder reguliere voorwaarden leningen aan ondernemingen. Door de financieringsbehoefte van MKB ondernemers te structureren in fondsen is de gebundelde omvang groot genoeg om te voldoen aan de minimale investeringsbehoefte van institutionele beleggers. Hierdoor profiteren ondernemers van additionele financieringsmogelijkheden en krijgen institutionele beleggers de mogelijkheid om direct in de Nederlandse economie te investeren.

Reeds € 195 miljoen aan leningen verstrekt

Het Bedrijfsleningenfonds had een initiële omvang van € 480 miljoen waarvan inmiddels voor € 195 miljoen aan leningen is verstrekt aan Nederlandse MKB ondernemingen. Deze leningen zijn verstrekt aan bedrijven in verschillende sectoren in de Nederlandse economie (o.a. bedrijven in de landbouw sector, fabrikanten van levensmiddelen, recreatie sector).

Veelal is de nieuwe financiering gebruikt voor expansie van het bedrijf zoals het overnemen van gerelateerde activiteiten of uitbreidingsinvesteringen.

De landelijke distributie van de leningen binnen het BLF loopt via ABN AMRO, ING, Rabobank en Deutsche Bank. Ondernemers die gebruik willen maken van de financieringsmogelijkheden van het BLF kunnen bij deze banken terecht.

Gerelateerde artikelen