Tools en tips voor de auditcommissie

Verscheidene internationale organisaties hebben de laatste tijd nieuwe ‘resources’ beschikbaar gesteld die auditcommissies kunnen helpen beter hun werk te doen en meer inzicht te krijgen in de kwaliteitscriteria voor hun oordeel.
Zo publiceerde de  Financial Reporting Council een nieuwe praktijkgids Audit Quality Practice aid for audit committees, die auditcommissies ondersteunt bij hun oordeelsvorming over de effectiviteit van het externe auditproces. 
 
Een soortgelijke, herziene en uitgebreide External Auditor Assessment Tool verscheen bij de Amerikaanse organisatie  Audit Committee Collaboration. Dit wereldwijd bruikbare hulpmiddel helpt eveneens auditcommissies het werk van de externe accountant te waarderen en hun beslissing te onderbouwen of er al dan niet gewisseld moet worden.
 
Ook interessant is een verslag  van de discussie, gevoerd tijdens een rondetafelbijeenkomst in Brussel onder auspiciën van de FEE, de European Federation of Accountants en de IAASB. Vertegenwoordigers van auditcommissies en andere governance-stakeholders bespraken daar de nieuwste ontwikkelingen rond het verhogen van de audit-kwaliteit en transparanter rapporteren.
 
Het US Centre for Audit Quality (CAQ) heeft de eerste van een reeks video-interviews beschikbaar gesteld onder de titel Profession in Focus, waarin bekende deskundigen ondervraagd worden over de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen rond auditing.
 
De Australian Auditing and Assurance Standards Board (AUASB) tenslotte publiceerde zijn May International Update  met een handige samenvatting van alle ontwikkelingen op dit terrein, in de VS, Canada, Europa, het VK, Australië en Nieuw Zeeland.   
Gerelateerde artikelen