Toezichthouder Pentagon keurt gebrekkige audit van Grant Thornton tóch goed

Het Office of the Inspector General, de financiële waakhond van het Amerikaanse ministerie van Defensie, constateerde allerlei tekortkomingen in de externe audit van het Marine Corps - maar gaf toch zijn fiat.
Pentagon officials wisten maar al te goed, dat er het nodige mankeerde aan het controle-onderzoek dat Grant Thornton verrichte voor het Korps Mariniers, maar gaven er toch hun goedkeuring aan.
Daardoor is wederom twijfel gerezen, of die Inspecteur Generaal wel echt onafhankelijk opereert, zoals de wet voorschrijft. En het belooft weinig goeds voor wanneer het Pentagon eindelijk eens gaat voldoen aan de sinds 2009 wettelijke plicht om ook ‘auditable financial reports’ te produceren.
 
Het ministerie van Defensie is de enige federale instelling die zich tot dusverre onttrokken heeft aan die wettelijke verplichting, die sinds 1992 (!)  bestaat. In 2009 kreeg het Ministerie uitstel van het Congres tot 2017 om zichzelf  ‘audit ready’ te maken. 
Het Marine Corps gaf Grant Thornton LLP ter controle een jaarverslag voor het fiscale jaar dat eindigde op 30 september 2012; een van de acties die het Pentagon entameerde om aan die plicht te voldoen. Het Office of the Inspector General gaf in december 2013 zijn fiat aan het resulterend rapport .
Maar nog geen jaar later, in maart 2015, moest de Inspecteur terugkomen op de goedkeuring, vanwege ‘nieuw ontvangen informatie’. Het controlerapport was toch niet zo betrouwbaar en getrouw gebleken als zijn fiat deed voorkomen. Het team van de Inspecteur Generaal, dat de eigenlijke audit van de audit door Grant Thornton had gedaan, bleek allerlei ontbrekende documentatie en ‘inaccuracies’ geconstateerd te hebben. Maar hun negatieve oordeel was eigenhandig overruled en weggemoffeld door de deputy inspector general for auditing,Daniel Blair.
 
“Het is niet alleen de wet, maar ook gezond verstand dat zegt dat het Pentagon niet door kan gaan met dergelijke miserabele accountingpraktijken,” zegt zelfs de Republikeinse Partij nu.
Het budget van het Pentagon is inmiddels meer dan 500 miljard dollar per jaar – bijna tweemaal het volledige jaarbudget van Nederland.  
 
Gerelateerde artikelen