Third Party Litigation Funding lijkt aantrekkelijke niche voor durfkapitaal

No cure, no pay rechtszaken voeren is een Amerikaanse en in toenemende mate Britse sport, maar kost véél geld. Waarom geen durfkapitaal aantrekken?
Steeds meer (Britse) advocaten zien de kansen en voordelen die ‘litigation funding’ biedt, maar de gemiddelde CFO of financiële adviseur schenkt er tot op heden weinig aandacht aan. En zeker in ons land wordt vaak gewezen, recentelijk weer rond de aanstaande vrijhandelsverdragen met de VS, op de gevaren en morele verderfelijkheid  van dergelijke corporate litigation-zaken. Hoewel… het Utrechtse Center for Accountability en Liability Law weet daar recent welbespraakt kanttekeningen bij te plaatsen. 
Steeds meer (Britse) advocaten zien de kansen en voordelen die ‘litigation funding’ biedt, maar de gemiddelde CFO of financiële adviseur schenkt er tot op heden weinig aandacht aan.
Die onbekendheid en wellicht onbemindheid is niet terecht, zegt Zac Hall, investment manager bij Bramden Investments, die  in het  Funding in focus  Report  ‘litigation funding’ aanprijst als een nieuwe en lucratieve manier om durfkapitaal in te zetten en zo de financiële risico’s van gerechtelijke procedures te mitigeren.
 
In Funding in Focus treft u in elk gevalvoorbeelden van succesvolle zaken, kansen en risico’s én gedragsregels. U kunt het rapport downloaden via www.accountancyageinsight.com/.
 
Gerelateerde artikelen