Tax Shelter Barclay’s en BB&T was alleen een Money Machine, oordeelt US rechter

BB&T Corp.’s Deal met Barclays Plc was alleen bedoeld om via aftrekposten geld te verdienen, zonder andere bedrijfsmatige activiteiten – en dat kan niet de bedoeling zijn, zo oordeelde de rechtbank in hoger beroep.
De IRS weigerde de constructie te accepteren, via welke bank BB&T (“Building on a tradition of excellence in community banking that stretches back to 1872”) tussen 2002 en 2007 probeerde haar Amerikaanse belastingplichten te verlichten. De dienst sleepte de bank voor de rechter, en BB&T was in beroep gegaan tegen diens beslissing, die de bank dwong tot het betalen van $688 miljoen aan achterstallige belastingen en bijbehorende boetes.
De kwestie draaide om een ingewikkelde constructie, bekend als Structured Trust Advantaged Repackaged Securities, kortweg STARS. Deze truc gebruikte Barclay’s in London om met Amerikaanse banken belastingen te ontwijken. Ook Bank of New York Mellon Corp maakte gebruik van deze STARS en vroeg voor $199 miljoen aftrek van belastingen aan – die zaak komt nog voor. 
 
In het geval van BB&T richtte een kantoor van die bank in Salem (USA) een trust op met ongeveer 6 miljard dollar aan allerlei ‘revenue-producing assets’. De maandelijkse dividendenduitkeringen aan die trust werden echter omgeleid via een Britse trustee, die daarover in Groot Brittannië (weinig) belasting betaalde. Die Britse belastingen werden vervolgens vertaald in Amerikaanse (hogere) tax credits, die eerlijk verdeeld werden tussen Barclay’s en BBT. 
 
“Het ging hier dus niet om een echte onderneming met bedrijfsmatige activiteiten,” oordeelde het Hof. “En daarmee voldoet ze zeker niet aan de geest van de wet, die destijds bedoeld was om dubbele belastingen te voorkomen voor echte bedrijven.”
 
Gerelateerde artikelen