Tax Justice Network: Halve maatregelen van EU zullen profit shifting alleen maar bevorderen

Uit het Action Plan on Fairer Taxation blijkt dat de EU geen zin heeft om echt op te treden tegen sweet deals met multinationals.
De plannen rond corporate taxation van de Europese Commissie bevatten veel mooie woorden over de wenselijkheid van het beperken van immorele methoden om met winsten te schuiven – maar in werkelijkheid bevat het Plan van Juncker cs allerlei concessies aan diezelfde bedrijven die zich daaraan schuldig maken, stelt het Tax Justice Network. En er wordt weinig tot niets gedaan om echte transparantie af te dwingen.
 
Zo stelt het Action Plan een serie nieuwe tax tools voor die ondernemingen kunnen inzetten, waaronder ook de optie om winsten gemaakt in het ene land weg te strepen tegen verliezen opgelopen in een ander land.
 
John Christensen, directeur van het Tax Justice Network: “De commissie biedt multinationals feitelijk ‘the best of both worlds’ en wij burgers betalen de rekening, doordat zij ondernemingen toestaat winsten te compenseren met verliezen elders, zonder tegelijk profit shifting binnen die ondernemingen te verbieden. Zo maak je het allemaal alleen maar gemakkelijker voor hen.”
 
En dan is er de aankondiging van wéér een onderzoek naar Country-by-Country Reporting. Zonder die maatregel blijven zowel de multinationals als de belastingautoriteiten waarmee zij geheime deals sluiten buiten het zicht van het publiek. Terwijl de Commissie zelf nog in een rapport van de Big Four nota bene leek aan te dringen op snelle invoering…
 
Het Fact Sheet over het Actieplan vindt u hier , en verdere kritiek op het plan leest u via
Gerelateerde artikelen