‘Tax director zit niet langer op eigen eiland’

Wereldwijd verandert de blik op belastingen en daarmee verandert ook de fiscale functie binnen organisaties. Dit heeft grote gevolgen voor de rol van de tax director. In het rapport 'Reshaping the Tax Function of the Future' neemt PwC deze wereldwijde ontwikkelingen onder de loep en biedt tax directors handvaten.

‘De tax director zit niet langer op zijn eigen eiland. Tax is een onderwerp dat steeds vaker wordt besproken tijdens bestuurs – en aandeelhoudersvergaderingen’, aldus Eelco van der Enden van PwC.

Andere vaardigheden

Fiscaliteit is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Dit heeft ook implicaties voor de capaciteiten die een fiscalist moet hebben. ‘Uiteraard moet hij de vaktechniek uitstekend beheersen. Maar de tijd dat een fiscalist aan het wetboek genoeg had is voorbij’, zegt Sytso Boonstra, verantwoordelijk voor de Tax-praktijk van PwC. ‘De nieuwe fiscalist moet ook in de breedte kunnen kijken. Hij moet verstand hebben van processen, (fiscale) strategie, verandermanagement, technologie en communicatie richting niet- fiscalisten.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In het verleden zag iedereen belasting voornamelijk als een kostenpost, maar de publieke opinie hierover is sterk veranderd. De maatschappij accepteert niet meer dat bedrijven – wettelijk toegestane – constructies bedenken waarmee ze hun belastingdruk aanzienlijk verminderen. Boonstra: ‘Ook multinationals zelf voelen hun verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe. Belastingen worden meer en meer gezien als een bijdrage aan de maatschappij en niet uitsluitend als kostenpost.’

Transparantie moet

De roep om transparantie wordt daarbij steeds groter. Bedrijven zullen steeds meer moeten rapporteren en de verwachting is dat ook belastingdiensten meer en meer informatie zullen opvragen bij ondernemingen. Van der Enden: ‘De vraag is of ondernemingen hun systemen en processen dusdanig op orde hebben dat zij in staat zijn direct de gevraagde gegevens aan te leveren’.

Tijdwinst en zekerheid

Een nieuwe inrichting van de fiscale functie binnen organisaties vereist wel enig aanpassingsvermogen van die organisaties. Technologie gaat een nog belangrijkere rol spelen, zodat minder tijd verloren gaat aan data-extractie en valideren van de fiscale data. Het voordeel is kwalitatief betere data en tijdwinst, waardoor meer tijd kan worden besteed aan data-analyse en strategie. Van der Enden: ‘Als je je systemen op orde hebt – en je kunt aantonen dat je in control bent -, zal de Belastingdienst er veel eerder dan vroeger van uitgaan dat de cijfers en de ingediende aangiften correct zijn. Ondernemingen krijgen daardoor in een veel vroeger stadium zekerheid over hun fiscale – en daardoor financiële – positie. Boekenonderzoeken, naheffingen en navorderingen worden uitzonderingen’.

• Reshaping the Tax Function of the Future

Gerelateerde artikelen