SZW: Meer banen en meer koopkracht in 2016

‘Ruim 80 procent van de mensen gaat er in 2016 financieel op vooruit. De belastingen op werk gaan omlaag. Van deze verlaging profiteren werkenden met een laag inkomen het meest. Gemiddeld genomen gaan mensen met een baan er 2,6% op vooruit, dat is al snel 750 euro netto per jaar. Werkende ouders krijgen meer kinderopvangtoeslag. Maar ook mensen in een uitkering en gepensioneerden gaan er gemiddeld iets op vooruit.’ Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat vandaag in de beleidsagenda 2016 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Hieronder een feitenoverzicht van het belangrijkste nieuws uit de begroting van Sociale Zaken.
– de koopkracht stijgt voor 84 procent van de huishoudens. 16 procent gaat er (iets) op achteruit. Werkenden gaan er het meest op vooruit. De meesten gepensioneerden ook, ondanks problemen bij de pensioenfondsen. Bij de uitkeringsgerechtigden is een klein plusje te zien. Werkenden met een laag inkomen gaan er relatief meer op vooruit dan hogere inkomens.
– de arbeidskorting wordt verhoogd met 883 euro
– de algemene heffingskorting wordt sneller en volledig afgebouwd. Het belastingtarief in de tweede en derde schijf wordt verlaagd. De derde schijf wordt verlengd, waardoor het toptarief (52 procent) ingaat vanaf een fiks hoger jaarsalaris. Die grens schuift op met bijna 9000 euro naar 66.422 euro.
– de ouderenkorting gaat eenmalig omhoog, met 145 euro. Bezuiniging op de zorgtoeslag en huurtoeslag gaan niet door. De zorgtoeslag gaat zelfs omhoog
– de prikkel om (meer) te gaan werken wordt flink verhoogd, vooral voor mensen met de laagste inkomens. Zij gaan van elke extra euro die ze verdienen minder afdragen aan belastingen en premies. Dit jaar is dat nog ruim 28 procent, volgend jaar is het 23 procent.
– het kabinet maakt 100 miljoen extra vrij voor werkplekken voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt, mensen met een arbeidsbeperking. In totaal moeten er 30.000 ‘beschutte’ werkplekken komen. Het geld gaat naar de gemeenten en is bedoeld voor de komende vijf jaar.
– het vaderverlof (na een bevalling) wordt verlengd van twee naar vijf dagen. Alle peuters kunnen twee dagdelen naar de opvang. Dat kost de schatkist 60 miljoen euro.
– de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd, wat een belastingvoordeel oplevert voor mensen met kinderen.
– de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd, het kindgebonden budget wordt vanaf het tweede kind verhoogd.
– werkgevers gaan minder betalen aan loonkosten voor mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. Dat kost 500 miljoen euro.

 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(SZW/ANP)

Gerelateerde artikelen