Superman gaat toegang tot financiering openbreken voor MKB

Overheid stuurt gezant naar banken die de meeste aanvragen afwijzen.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken (VVD) hoopt nog dit jaar een akkoord te sluiten met betrokken partijen om middelgrote en kleine bedrijven aan financiering te helpen. De demissionaire bewindsvrouw wil ook een MKB-gezant aanwijzen om te zorgen dat het MKB makkelijker geld kan lenen.

Dit heeft de minister toegezegd aan de Tweede Kamer. Uit recent onderzoek dat haar ministerie liet doen, blijkt dat het Nederlandse MKB veel moeite heeft om de juiste leningen te krijgen.

Lening steeds moeilijker

Vooral kleinere bedrijven komen steeds moeilijker aan een lening, aldus het adviesbureau Oliver Wyman. Ze geven hun zoektocht naar geld vaker op dan die in andere Europese landen. Kleine bedrijven zijn veelal afhankelijk van banken voor hun leningen en voor financieel advies, maar Nederlandse banken wijzen zestig procent vaker leningverzoeken af dan die in andere landen.

Ook voor advies wordt het almaar lastiger om aan te kloppen bij de banken, omdat lokale takken steeds vaker verdwijnen. Nederland heeft per 100.000 volwassenen veel minder bankkantoren dan andere West-Europese landen.

Akkoord met banken

De toegang tot financiering laat dus veel te wensen over, concludeert Oliver Wyman, terwijl het MKB juist uiterst belangrijk is voor de Nederlandse economie. Naast het akkoord met onder meer banken en het aanwijzen van een gezant, zijn al een "heleboel andere acties" in werking gezet, benadrukt Adriaansens. 

Zij wil ook een "financieringshub" in het leven roepen, die naar kapitaal zoekende MKB'ers in contact moet brengen met geldschieters. De oprichting hiervan zal wel een aantal jaren vergen. (ANP)

 

Gerelateerde artikelen